Gates WebTV-kjøp under lupen

Det amerikanske Justisdepartementet undersøker nå om Microsofts oppkjøp av WebTV Networks holder vann mot amerikansk antitruslovgivning. Departementet har to ganger bedt om dokumentasjon siden oppkjøpet ble annonsert i begynnelsen av april.

Det amerikanske Justisdepartementet undersøker nå om Microsofts oppkjøp av WebTV Networks holder vann mot amerikansk antitruslovgivning. Departementet har to ganger bedt om dokumentasjon siden oppkjøpet ble annonsert i begynnelsen av april.

Microsofts oppkjøp av WebTV Networks Incroporated ble annonsert 6. april i år. Med kjøpet sikret Bill Gates seg en aktør som allerede er langt fremme på teknologi som gjør nettet tilgjengelig via TV-apparatet. Hovedproduktet til amerikanske WebTV Networks er en boks (set-top box) som gir nett-tilgang når det kobles til telefonlinje og TV-apparat.

Oppkjøpet, som er det største i Microsofts satsing på nettet, er på 425 millioner amerikanske dollar eller nærmere tre milliarder norske kroner. Etter planen skal WebTV Networks operere som et datterselskap til Microsoft. Men det er altså forutsatt at myndigheten godkjenner fusjonen. Ifølge Associated Press (AP) er det presedens i USA å granske alle oppkjøp hvor den oppkjøpte parts omsetning eller aktiva overstiger 10 millioner kroner.

ZDNet melder at amerikanske myndigheter to ganger har bedt om informasjon om oppkjøpet. En Microsoft-talsmann bekrefter at Justisdepartementet har bedt om tilleggsinformasjon, men vil ikke røpe hva de er ute etter. Han mener at forespørselen absolutt ikke er unik, mens myndighetene selv har satt munnkurv på sine ansatte under granskingen av oppkjøpet.

Et av forholdene som Justisdepartementet undersøker, er om fusjonen vil begrense konkurransen i det raskt voksende markedet for set-top bokser og TV-apparater som gir seerne tilgang til Internett. Boksene til WebTV er utviklet av selskapet selv og produseres på lisens av Sony og Philips. Prisen på produktet er i overkant av 2.000 norske kroner og den månedlige nett-tilknytningen koster rundt 150 norske kroner.

En Microsoft-talsmann sier til AP at selskapet har til hensikt å gi all nødvendig informasjon til myndighetene og regner med at Justisdepartementet vil godkjenne fusjonen i løpet av kort tid. Selskapet sier også at man kan forvente at endel Microsoft-teknologi vil dukke opp i WebTV i nær fremtid.

(kilder: ZDNet, Associated Press, ABCNews, Nando.net)

Til toppen