Gauslaa: - God distriktspolitikk å velge Kanal 4

- Beslutningen om å velge Kanal4 er god mediepolitikk, god kulturpolitikk og god distriktspolitikk, sier styreleder Stein Gauslaa i Kanal4 Norge AS.

- Beslutningen om å velge Kanal4 er god mediepolitikk, god kulturpolitikk og god distriktspolitikk, sier styreleder Stein Gauslaa i Kanal4 Norge AS.

- Eierne i Kanal4 takker for tilliten kulturminister Valgerd Svarstad Haugland har gitt oss ved å tildele oss konsesjonen for riksdekkende kommersiell radio, sier Gauslaa.

Han tror kulturmyndighetene valgte Kanal4 først og fremst på grunn av dens regionprofil, men også fordi Kanal 4 har en solid og norsk eiergruppe bak seg.

- Kanal4s eiere kan vise til lange og troverdige publisistiske tradisjoner. Det er tydelig at kulturmyndighetene mener vi har gode forutsetninger for å forstå og gjennomføre allmennkringkastingsoppdraget vi nå har fått. Jeg kan forsikre at Kanal4 skal forvalte konsesjonen i tråd med redaktøransvaret og myndighetenes intensjoner, sier Gauslaa.

Styret i Kanal4 holder for tiden på med å rekruttere og konstituere en ledergruppe som skal være i arbeid i løpet av et par ukers tid.

Tidlig i januar vil kanalens eiere også velge et nytt styre som reflekterer at Kanal4 nå gå over fra en søkerfase til en prosjektfase med fokus på det å bygge opp en ny mediebedrift.

Kanal4 vil etablere seg med kontor på Lillehammer allerede i januar og drive det videre arbeidet derfra. Kanal4 skal i tillegg til hovedkontoret på Lillehammer ha regionkontorer i Alta, Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Arendal og Oslo.

P4 mistet konsesjonen - følg saken:

Til toppen