Gazette trakk tilbake permitteringer

Offensive Gazette sto i fare for å miste seks av de 12 årsverkene kommunikasjonsselskapet hadde ansatt det siste året. Men så kom det flere oppdrag inn. Samtidig tok de ansatte initiativ til å gå ned i lønn.

Offensive Gazette sto i fare for å miste seks av de 12 årsverkene kommunikasjonsselskapet hadde ansatt det siste året. Men så kom det flere oppdrag inn. Samtidig tok de ansatte initiativ til å gå ned i lønn.

Krisen er foreløpig avverget i kommunikasjonsselskapet Gazette.

Selskapet, som er sterk på digitale medier, ga seks ansatte permitteringsvarsel for to uker siden. Nå er varslene trukket tilbake.

Selskapet skriver i en pressemelding at organisasjonen har landet flere større oppdrag. Samtidig skal alle de ansatte ha tatt initiativ til å gå ned fem prosent i lønn.

- Vi ser også som alle andre at kundene er mer påholdne, og oftere velger å se an ting akkurat nå, sier administrerende direktør Leiv Kreyberg.

Han mener det er svært positivt at de ansatte er solidariske og velger å gå ned i lønn, men at inntektssiden fortsatt er mer viktig enn kostnadssiden.

Selskapet han leder har vært svært ekspansive i 2001 og foretatt 12 nyansettelser i år. Blant andre har digi.no-spaltisten Nina Furu blitt ansatt etter at Orkla-selskapet HjemmeNett ramlet sammen.

Kreyberg opplyser til digi.no at de ikke gikk etter ansiennitetsprinsippet da de varslet om permitteringer for to uker siden blant de 80 ansatte.

- Vi valgte å se på hele organisasjonen og kuttet der vi ikke hadde jobber, sier han. Kreyberg skal heller ikke ha permittert folk han mener er mindre flinke.

- Alle våre ansatte har sterk kompetanse så lenge markedet er der. Permitteringer er en tricky sak. Vi håpet jo å få folk tilbake i jobb igjen og hadde tro på det. I dette tilfellet skjedde det heldigvis, sier en lettet sjef som imidlertid ikke ser bort fra nye innsparingstiltak hvis markedet fortsetter å være like dårlig. Han har et resultatkrav overfor eierne Itera Consulting Group som også eier konsulentselskap som marchFIRST og konkursrammede Nesthood.

Søsterselskapet marchFIRST foretok permitteringer tidligere i år..

Fordelen for arbeidsgiver med permitteringer i forhold til tradisjonelle oppsigelser, er at ledelsen kutter kostnader hurtig. Permitteringene kan foretas med 14 dagers varsel, i stedet for å vente på at ansatte skal gå oppsigelsestiden ut. Arbeidsgiver skal kun betale lønn til arbeidstaker de tre første arbeidsdagene etter at permitteringer er iverksatt. Deretter kommer tre karensdager, før folketrygden på den syvende dagen begynner å betale ut dagpenger til den permitterte

Imidlertid er vernet for arbeidsstakerne sterkere ved permitteringer enn ved oppsigelser. Dette skyldes at offentlige myndigheter har rett til å kreve fullt innsyn i alle sider ved utvelgelsesprosessen. At myndighetene raskt overtar de økonomiske forpliktelsene for virksomhetens permitterte er utvilsomt en "komfortabel" ordning som mange bedrifter dessverre har forsøkt å misbruke. Myndighetene fører derfor ekstra nøye oppsyn med alle permitteringssaker.

- Hva slags forhold får du til ansatte som du har permittert?

- Man får vel et spesielt forhold som sjef. Vi har aldri foretatt permitteringer før i Gazette, og dette kommer som et sjokk på dem det gjelder. Sjokket er større for dem enn for omgivelsene rundt. Derfor har vi i ledelsen engasjert oss veldig i denne prosessen, sier han.

Kreyberg er forsiktig optimist i forhold til markedsutviklingen neste år. Han sier selskapet går gjennom hver enkelt ansattes kompetanse for å finne fram til skjulte talenter som kan bidra på andre områder.

- En grafiker eller en webkonsulent kan også være god på multimedia. filmsnutter eller events. Vi må få en oversikt over alt dette, særlig i disse tider, sier han.

Til toppen