Gebyr mot den som klager på Findexa

Kunder med reklamasjonsrett på bedriftsopplysninger i Gule Sider, risikerer purregebyr og tapt summetone.

Kunder med reklamasjonsrett på bedriftsopplysninger i Gule Sider, risikerer purregebyr og tapt summetone.

Katalogselskapet Findexa bruker Telenor til å kreve inn nærmere en halv milliard kroner for bedriftsoppføringer i Telefonkatalogen, Ditt Distrikt, Gule Sider og BizKit som alle er eid av Findexa.

Ofte oppstår det feil i katalogoppføringene. I slike tilfeller har kundene reklamasjonsrett og krav på lavere priser. Klagene må rettes til Findexa som står ansvarlig for oppføringen. På grunn av ordningen mellom Findexa og Telenor, opplever kunder krav om purregebyr og forsinkelsesrente mens klagen behandles. Kravene underbygges med trusler som å stenge telefonen dersom regningen ikke blir betalt.

I Findexas abonnementsvilkår paragraf 13.1 står følgende:

Ved betalingsmislighold vil Telenor belaste kunden med purregebyr og forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. Størrelsen på purregebyret framgår av Telenors prisliste.

Nytt abonnement på teletjenester som forutsetter kreditt, vil ikke bli levert før gjelden er betalt eller bortfalt.

Neste punkt angir stenging ved betalingsmislighold som angir at Telenor kan stenge kundens abonnement for utgående samtaler dersom kunden ikke betaler regningen innen betalingsfristen.

– Problemet er betydelig. Vi mottar utrolig mange henvendelser fra frustrerte kunder som angir feil i bedriftsoppføringer og som har en reklamasjonsrett, sier advokat i Bedriftsforbundet, Hedvig Svardal, til digi.no.

Bedriftsforbundet er interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter. Over 200.000 bedrifter står i dag registrert i Brønnøysund-registeret.

– Avtalen er en urimelig levning fra den gamle monopolbedriften. Vi har vært i samtaler med Telenor som er villig til å endre praksis, sier Svardal.

Avtalen kom i gang i 2001 da Telenor solgte Findexa til Texas Pacific Group (TPG) for 5,8 milliarder kroner. I avtalevilkårene ved salget forpliktet Telenor seg til å foreta all pengeinnkreving for Findexa ut 2006.

Dette har vist seg å være en gullkantet avtale for Findexa, som slår fast i en rapport til amerikanske kreditittmyndigheter at «forretningene vil bli negativt berørt dersom avtalen med Telenor opphører».

Findexa har 97 prosent av katalogmarkedet i Norge og fikk i fjor et kjempemessig resultat med overskudd før avskrivninger (EBITDA) på 795 millioner kroner.

I forrige uke meldte Findexa at det skal børsnoteres. Samtidig skal de amerikanske eierne TPG selge seg ned. Findexa planlegger etter børsnotering å utbetale høye kvartalsvise utbytter til sine aksjonærer.

Den forventede avkastningen forventes å bli tre til fire ganger høyere enn det gjennomsnittelige utbyttet blant selskapene på Oslo Børs OBX-indeks som for tiden er 2,6 prosent.

Til toppen