Gebyrbankene tjener grovt på gammel IT

Finans-departementets nei til flyttbare kontoer kan koste kunden dyrt, mener Storebrand Bank.

Gebyrbankene tjener grovt på gammel IT

Finans-departementets nei til flyttbare kontoer kan koste kunden dyrt, mener Storebrand Bank.

Etter at det ble mulig å ta med sitt gamle mobilnummer, flytter telekunder som aldri før til stadig bedre tilbud. I telebransjen har Telenor måtte finne seg i at lojale kunder gjennom årtider går over til konkurrentene.

Den samme regelen bør gjelde også for bankkunder mener konsernsjef Idar Kreutzer i Storebrand som i juni 2006 tok til orde for at norske bankkunder – både privatpersoner og bedrifter – burde få muligheten til å beholde kontonummeret når de bytter bank.

Stor var derfor skuffelsen hos Storebrand da Finansdepartementet rett før jul gjorde det kjent at det utfra høringsuttalelser ble konkludert med at ordningen ville bli for dyr.

Finansdepartementet mener at det vil kreve en teknisk løsning som betyr at alle banker må gjennomgå sine systemer for å identifisere mulig bruk av kontonummer eller deler av dette i det enkelte systems programkode. Ved slik bruk må programmet endres slik at det ikke lenger benytter kontonummer eller del av dette i logikken.

Rapporten konkluderer med at innføring av kontonummerportabilitet vil bli enda dyrere enn Y2K (år 2000) oppryddingen ved årtusenskiftet, selv om de ikke har lagt frem et konkret regnestykke.

Dermed vil bankene fortsette å sitte på sine IT-systemer som ikke åpner for portabilitet, og Storebrand frykter at det er de store tradisjonelle gebyrbanker som vil tjene på at kundene ikke orker bryet med å bytte bank.

Informasjonssjef Jan Otto Risebrobakken i Storebrand sier til digi.no at vedtaket vil virke negativt inn på konkurransen.

- Ved å si nei til å flytte sine bankkonti, har departementet dermed også satt en sperre for både privatkunder og næringslivskunder til å gå over til gebyrfrie banker - Ved å si nei til å flytte sine bankkonti, har departementet dermed også satt en sperre for både privatkunder og næringslivskunder til å gå over til gebyrfrie banker, sier Risebrobakken.

De store bankene kan sope inn flere tusen kroner i året fra hver kunde i gebyrer på bruk av kort og banktransaksjoner.

Det finnes i dag tre rene nettbanker; Skandiabanken, YA bAnk og den nylig etablerte Bank Norwegian som nettopp på grunn av at kunden selv gjør sine banktjenester på nettet, slipper å betale gebyrer.

Storebrand tilbyr i tillegg til tradisjonell bankvirksomhet, også gebyrfri bank.

Det er fortsatt bare rundt 500 000 nettbankkunder i Norge. De store bankene som opererer med tunge, og ofte manuelle tjenester, sitter stadig på 2,5 millioner bankkunder som tydeligvis er villige til å betale høye gebyrer.

Det skal ikke så mange tusenlapper per år, per kunde, til før det dreier seg om milliardbeløp som kunne vært spart hvis kundene oftere byttet bank.

Risebrobakken kan heller ikke forstå at kostnadene ved å flytte bankkonti skal være uoverkommelig når man tross alt har fått til tilsvarende ordning på portabilitet av private telefonnumre.

- Nærmest uansett hvor høye gebyrer banken tar, forblir kunden trofast - Vi vet at bankkunder er lojale mot den banken de engang valgte, og at det er svært få som bytter bank. Nærmest uansett hvor høye gebyrer banken tar, forblir kunden trofast, sier Risebrobakken.

Nettopp på grunn av at det er mye bryderi med å skifte bank. Man skal forholde seg til nye kontonumre, autogiroavtaler må opprettes på nytt, man trenger overgangsordninger og næringslivet må oppgi sitt nye kontonummer til sine utallige forretningsforbindelser. Det krever administrasjon, og mange bedrifter velger derfor å la være.

Risebrobakken er forundret over at Forbrukerrådet også gikk inn for nei til flyttbare bankkonti.

- Man skulle tro at Forbrukerrådet var på kundens side. En ordning med flyttbare bankkoni vil jo helt klart spare privatkunden for mange penger, sier han.

De eneste som ønsket flyttbare konti var disse tre instansene:

  • Post- og teletilsynet
  • Justisdepartementet
  • Pensjonskasseforeningen

Risebrobakken og Storebrand mener at gevinstene ved å tvinge gjennom et vedtak om at bankene må åpne for at kundene kan ta med seg kontonummeret når de bytter bank, vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt selv om det er store kostnader forbundet med å gjøre en slik jobb.

    Les også:

Til toppen