Gecko best på stilsett

Gecko, prototypen av Netscapes kommende nettleser, er den browseren som er mest kompatibel med overlappende stilsett, skal en tro CSS-testsuiten til W3C.

Gecko, prototypen av Netscapes kommende nettleser, er den browseren som er mest kompatibel med overlappende stilsett, skal en tro CSS-testsuiten til W3C.

digi.no skrev rett før påske om Microsoft Internet Explorer 5 og kompatibilitet med CSS. En av våre faste lesere, Morten Wang, hadde da testet IE5 gjennom W3C sin CSS1-test og funnet ut at Microsofts påstander om 90 prosent kompatibilitet med CSS var noe overdrevet. Ole Tom Seierstad ved Microsoft Norge har i ettertid fortalt digi.no at tallene som ble oppgitt kom fra Microsofts markedsavdeling.

Morten Wang ved NKI Nettskolen har fortsatt sin testing av nettleseres kompatibilitet med overlappende stilsett (CSS). Nå har han også kjørt Opera 3.6 beta3 build 256 og Gecko M3 gjennom testen. Heller ikke disse nettleserne greier testen helt og fullt, men Gecko må kunne utropes som en klar vinner.

I digi.no-artikkelen om IE5 ble det opplyst at nettleseren hadde feilet i 45 av de 106 deltestene i W3Cs testsuite. Ser vi på resultatene fra testen av Opera, gjør den norske nettleseren det betydelig bedre enn Internet Explorer. Likevel feiler Opera i 28 av deltestene. Til sammenlikning feiler Gecko i 20 deltester.

De detaljerte testresultatene for Opera og Gecko finner du nederst i artikkelen.

Wang forteller til digi.no at Gecko ser ut til å ha et problem med fet skrift. Den henger ikke helt med i forhold til IE og Opera når det gjelder overgangen fra normal (100) til veldig fet skrift (900).

- IE5 feiler etter min mening i flere tester enn Opera og Gecko, og jeg synes det er skuffende at IE ikke støtter ting som "first-line" og "first-letter", sier Wang.

- IE virker også tilgivende overfor dårlig kode. For eksempel tillater den siffer som første tegn i klasser og ID-er, noe hverken Gecko eller Opera gjør. For mannen i gata er nok slik tilgivende kode veldig greit fordi man ikke trenger veldig mye kunnskaper for å få til noe som ser ok ut. Men for oss som ønsker dokumenter som følger standarder virker slik browser-oppførsel mot sin hensikt.

Wang synes det også er verdt å merke seg at alle nettleserne ofte feiler på steder hvor de andre greier seg fint. Dette tyder i hvert fall på at det er viktig å følge CSS-standarden bedre enn det alle de tre nettleserne gjør i dag.

Så til testresultatene. Kommentarene er skrevet av Morten Wang.

Opera-testen:
4.1.4 Floating Elements
4.4 The Height of Lines
4.5 The Canvas
5.2.7 font
5.3.5 background-attachment
5.3.7 background (i disse to testene (5.3.5, 5.3.7) sier CSS1 at browseren kan behandle 'fixed' som 'scroll', og derfor er testen per definisjon bestått. Det nevnes dog at browseren helst bør støtte 'fixed'. IE5 får det til.)
5.4.3 text-decoration (bildet er ikke understreket)
5.4.4 vertical-align
5.4.5 text-transform
5.4.8 line-height
5.5.10 padding
5.5.15 border-width (lager ikke ramme på høyre side på alle linjene dersom linjene brekkes om)
5.5.18 border-top (ingen rammer i tabellene)
5.5.19 border-right (ditto)
5.5.20 border-bottom (ditto)
5.5.21 border-left (ditto)
5.5.22 border (ditto)
5.5.25 float
5.5.26 clear (5.5.26c) (torturtesten "acid test")
5.6.1 display (list-style-type er støttet i test 5.6.3, men ingen firkant vises (dette står nevnt i teksten på siden))
5.6.2 white-space

Opera har problemer med linje-avstand når man bruker 'border' på inline-elementer. Står ingenting om det i de følgende testene, men per definisjon feiler Opera på disse:

5.5.11 border-top-width (5.5.11b, linjehøyde, in-line element)
5.5.12 border-right-width (5.5.12b, ditto)
5.5.13 border-bottom-width (5.5.13b, ditto)
5.5.14 border-left-width (5.5.14b, ditto)

I disse tre endrer Opera linjehøyden og det er spesifisert i teksten at den ikke skal gjøre det, ergo er disse tre også feil.

5.5.16 border-color (5.5.16b)
5.5.17 border-style (5.5.17b)
5.5.22 border (5.5.22b)

Opera får dog til 5.5.18b og 5.5.20b, dvs den greier seg fint så lenge man kun legger inn én border.

Så var det Gecko (Milestone 3). Her har vi resultatene for den:
4.1.1 Vertical Formatting (feilaktige avstander på 1 cm & 2 cm toppmarg)
5.3.5 background attachment (akkurat som for Opera, bakgrunnen låses ikke).
5.3.7 background
5.4.3 text-decoration
5.4.6 text-align (vil ikke ha "justified text")
5.4.7 text-indent (Gecko flytter hele første linjen, istedenfor å rykke inn)
5.5.07 (litt buggete browser)
5.5.09 (ditto)
5.5.09b (her er visst -10 px marger ok, men ikke for 'padding-right'. flere bugs...)
5.5.10 (enda flere bugs...)
5.5.18 border-top
5.5.19 border-right
5.5.20 border-bottom
5.5.21 border-left
5.5.22 border
5.5.25 float (oransje bilde til høyre, ikke under. Det flytende avsnittet har ikke gul farge slik det skal)
5.5.25.float (boksene er ikke korrekte i tabellen, men ok i dokumentet)
5.5.26 clear (igjen problemer i tabellen)
5.6.5 list-style-position
5.6.6 list-style

Resultatene for Internet Explorer 5 finner du i artikkelen "Microsoft med egen definisjon på prosentregning?". Peker til denne finner du nedenfor.

Til toppen