Geodata halte i land Norges største GIS-kontrakt

Administrerende direktør Olbjørn Kvernberg har overbevist tre elektrisitetsverk med tilsammen 315.000 kunder at Geodata er det beste valget for et GIS-basert nettinformasjonssystem.

Administrerende direktør Olbjørn Kvernberg har overbevist tre elektrisitetsverk med tilsammen 315.000 kunder at Geodata er det beste valget for et GIS-basert nettinformasjonssystem.

Nettinformasjonssystemet skal være et beslutningsstøtteverktøy for å effektivisere drift og vedlikehold av eksisterende nett. Det skal også brukes til å planlegge og prosjektere endringer og utvidelser av nettene. All informasjon om nettene, også geografisk plassering og noe som kalles "elektrisk topologi", samles i en database. Systemet skal være åpent for å integreres med kundeinformasjonssystemer, bedriftsforvaltningssystemer og driftssentralsystemer.

Kundene er tre everk som i 1998 gikk sammen om å spesifisere og kjøpe inn et GIS-basert (geografisk informasjonssystem) nettinformasjonssystem: Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK), Lyse Energi (Stavangerområdet) og Energiselskapet Asker og Bærum (EAB).

Trondhjem Energiverk (TEV) har opsjon på å gå inn i kontrakten seinere.

Kontrakten er verdt 30 millioner kroner. Geodata skal levere systemet med ESRIs ArcFM (facilities management) som basissystem. Selskapet tar også på seg oppgaver knyttet til opplæring, integrasjon med andre systemer og datakonvertering. Leveransetiden er tolv måneder.

Til toppen