Gerhard Schröder skaper krypto-trøbbel for Wassenaar

Myndighetene i Tyskland akter ikke å begrense tilgjengeligheten av krypteringsprodukter, slik andre land enten har innført eller vurderer å innføre. Årsaken er at tyskerne betrakter krypteringsverktøy som svært viktig for personvernet, for utviklingen av e-handel og til beskyttelse av forretningshemmeligheter.

Myndighetene i Tyskland akter ikke å begrense tilgjengeligheten av krypteringsprodukter, slik andre land enten har innført eller vurderer å innføre. Årsaken er at tyskerne betrakter krypteringsverktøy som svært viktig for personvernet, for utviklingen av e-handel og til beskyttelse av forretningshemmeligheter.

I en pressemelding fra Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, heter det seg at Tyskland ikke kan gå inn for å begrense tilgjengeligheten av krypteringsteknologi.

Det tyske finans- og teknologiministeriet vurderer sikker kryptering som avgjørende for å sikre landets borgere et skikkelig personvern, for utviklingen av nye e-handelsløsninger og for beskyttelsen av forretningshemmeligheter. Regjeringen uttaler at den derfor aktivt vil støtte all distribusjon av sikker kryptering, og bidra til å bevisstgjøre folket, forvaltningen og bedriftene om viktigheten av sikkerhet i forbindelse med datakommunikasjon.

De tyske myndighetene understreker samtidig at det "er svært viktig" at det internasjonale, politiske samarbeidet i krypteringsspørsmål må fortsette og dessuten videreutvikles. Regjeringen oppmuntrer til markedsdrevne, åpne standarder, men legger noe sprikende til at spredningen av sterk kryptering ikke må undergrave politiets eller lovlige etteretningsorganisasjoners muligheter til å granske mulige lovbrudd.

Schröder-regjeringen understreker at den vil følge spesielt godt med på nettopp denne utviklingen, og lover å presentere en statusrapport allerede om to år. Samtidig varsler regjeringen mer penger og andre ressurser til å bedre politiets kompetanse på det datatekniske området.

Tysklands tilnærming til krypteringsspørsmålet ligger tett opp til en fersk, og prinsipielt viktig, kjennelse i USA (se peker til egen sak nedenfor eller i margen til høyre), der det heter seg at det å fritt distribuere krypterende programvare er en rett garantert av ytringsfriheten. Logikken bak kjennelsen er at enhver form for programvare kan betraktes som en ytring, og følgelig forsvares av den amerikanske grunnlovens vern om ytringsfriheten. Forbudet mot krypterende programvare utgjør generelt sett en ulovlig begrensning på vitenskapelige ytringer, og overlater for mye til myndighetenes skjønn.

I kjennelsen, som på mange måter sier mye av det samme som tyske myndigheter nå legger vekt på, heter det:
"Mobiltelefoner er utsatt for avlytting, e-post kan lett fanges opp, og transaksjoner over Internett er ofte ikke helt sikre. Noe så vanlig som å oppgi kredittkortnummer, personnummer eller bankkontonummer, medfører risiko. Når vi nytter elektroniske samband, etterlater vi ofte elektroniske 'fingeravtrykk' som kan spores tilbake til oss. Om vi overvåkes av vår regjering, av kriminelle, eller av våre naboer, er det korrekt å si at aldri har vår evne til å beskytte våre anliggende mot nysgjerrige øyne vært så svak. Tilgjengeligheten og bruk av sikker kryptering kan utgjøre en anledning til å gjenvinne en del av det personvernet vi har mistet."

Med de nye krypto-signalene fra Tyskland, og dersom USAs USAs høyesterett opprettholder kjennelsen ovenfor, faller også begrensningene pålagt Norge av Wassenaar-samarbeidet (se pekere til egne saker nedenfor eller i margen til høyre): Så sent som i desember i fjor vedtok Wassenaar-samarbeidet å påby eksportbegrensninger tilsvarende de amerikanske i blant andre Norge og EU. Det norske utenriksdepartementet bekreftet da at krypterende programvare som den norske nettleseren Opera, kom i samme kategori som farlige våpen og ville måtte gjennom en egen prosess for å få en godkjent eksportlisens... Motvilje innen EU har ført til at vedtaket ikke har fått slike praktiske konsekvenser ennå.

Til toppen