Get med nye hastigheter og priser

Get har døpt om selskapets bredbåndstjenester. Samtidig setter selskapet opp hastighetene for mange av kundene, i tillegg til at prisen på det dyreste abonnementet og ekstra opplastingshastighet settes ned.

De nye abonnementene heter henholdsvis S, M, L, XL og Xtreme. Disse vil etter alt å dømme erstatte dagens Easy, Light, Classic, Plus og Extreme-abonnementer.

Bortsett fra kunder med Ultra- og Extreme-abonnementene, vil alle kundene beholde prisene, men få en øktning i både opplastings- og nedlastingshastigheten. Prisen på det raskeste abonnementet settes derimot ned fra 799 til 699 kroner, mens hastighetene beholdes som i dag.

Ultrakundene overføres til XL-abonnementet. Disse beholder hastighetene, men får redusert prisen fra 549 til 479 kroner.

Dessuten prisen for ekstra opplastingshastighet ned. Denne har tidligere vært på mellom 69 og 99 kroner, avhengig av abonnement, men vil heretter koste 49 kroner for alle.

Les mer om: