GetHLP fikk ingen hjelp

Drømmen om en virtuell rekrutteringsplass for IT-konsulenter i Norden er knust. Likviditetssituasjonen ble for stram for styreleder Tom Scharning (bildet) og GetHLP.

Tom Scharning, som til daglig jobber som seniorkonsulent i daVinci Consulting AS, har vært styreleder i selskapet GetHLP as siden april i fjor.

GetHLP ble dannet i desember 1999 etter en fusjon mellom Metakompetanse i Stavanger og en produktvirksomhet innen daVinci Consulting. Første kvartal av 2000 hentet selskapet inn penger, og det samme skjedde på vårparten i år (2,2 millioner i februar). Nå sist var det de eksisterende eierne, med største aksjonær daVinci i spissen, som ga sitt siste bidrag.

Det endret ikke noe på markedssituasjonen for portalen. Den ble enda verre.

GetHLP skulle fungere som en markedsplass for formidling av konsulenter innen IKT. Konsulentene kunne via en portal annonsere sine tjenester og så bli koplet opp mot selskaper som trengte tjenestene. Drømmen var å skape "en virtuell, nordisk markedsplass for IT-tjenester". GetHLPs kunder skulle på denne markedsplassen kunne få rask, effektiv oversikt og tilgang til IT-kompetanse i hele Norden.

I dag begjærte styreleder selskapet for konkurs. GetHLP ville ikke være i stand til å betjene gjelden og sine forpliktelser fremover.

- Vi jobbet frem til i dag for å få industrielle investorer til å overta selskapet. Men vi lyktes ikke. Vi kom i en akutt likviditetskrise, dermed begjærte vi selskapet for konkurs, sier han til digi.no.

Fra 1. september har det kun vært to ansatte i GetHLP, daglig leder Geir Arne Olsen (som kom inn i selskapet i april i år) og en medarbeider til. Underveis er både et selskap i Sverige lagt ned og et i Danmark har blitt skalert ned. I tillegg ble GetHLP Oil and Gas solgt til Telenor-selskapet OilCamp i juli i år.

GetHLP bygget blant annet opp et nettverk av leverandører som mot en liten avgift kunne bli medlem. På det største var dette nettverket på 4.000 medlemmer. Men det var provisjoner fra leverandører og kunder selskapet skulle bygge seg fete på.

- Jeg tror det er to forhold som gjorde at dette veltet: vi var nok for tidlig ute i dette markedet. Det andre var markedssituasjonen generelt, og situasjonen for IT-konsulenter spesielt. Den ble bare verre og verre etter hvert, sier han.

Men Scharning har ikke mistet troen på konseptet.

- Jeg har fortsatt steinhard tro på en slik portal med en slik teknologi i bunn. Kanskje vil det kunne utvikles som en integrert del av virksomheten til store industrielle aktører innen bemanning og rekruttering, sier Scharning.

Han har undertegnet en taushetseklæring og vil derfor ikke si noe om hvilke store aktører han forhandlet med om en løsning på den akutte situasjonen i GetHLP.

Til toppen