Getronics billig ut av Merkantildata-klemme

Det kan se ut som Getronics er kommet seg relativt billig ut av en klemme i Merkantildata. Prisen er at de blir sittende som minoritetsaksjonær med begrenset nedside og innflytelse.

Det kan se ut som Getronics er kommet seg relativt billig ut av en klemme i Merkantildata. Prisen er at de blir sittende som minoritetsaksjonær med begrenset nedside og innflytelse.

Alle gamle avtaler om at Getronics skal kjøpe seg opp i Merkantildata er historie når selskapene nå blir enige om at de i stedet deler Merkantildata Invest.

Transaksjonen innebærer at Merkantildata mottar 2.2259.298 aksjer i Getronics for en 20 prosent eierandel i Merkantildata Invest. Disse aksjene har en bindingstid på tre måneder.

Som et ledd i fjorårets avtale mellom selskapene skulle Getronics kjøpe seg opp til inntil 20 prosent av aksjene i Merkantildata. I dag eier selskapet 11 prosent av aksjene og markedet har ventet på at Getronics i henhold til avtalen skulle øke eierandelen.

Markedet har altså sett frem til at Getronics skulle handle inn i overkant av 16,5 millioner aksjer. Dette ville i tilfelle innebære en investering på over 700 millioner kroner for Getronics, basert på dagens kurs. Spørsmålet er imidlertid om det hadde vært mulig å legge disse ordrene i markedet uten å drive kursen oppover.

Nå bytter i stedet hollenderne egne aksjer til en verdi av 130 millioner kroner mot en minoritetsandel i Merkantildata Invest. Dette gjøres ved at Getronics aksjene verdsettes til 7 euro per stk.

Det kan altså se ut som Getronics er kommet svært gunstig ut av denne forpliktelsen.

Det positive er at dette verdsetter porteføljen i Merkantildata Invest til 650 millioner kroner. Bokført verdi av denne porteføljen ved utgangen av tredje kvartal var rundt 200 millioner kroner. I mellomtiden er det imidlertid foretatt nedskrivninger av aksjeposten i PC Lan på rundt 55 millioner kroner.

Ser man på porteføljen av investeringer er det åpenbart at 650 millioner virker som en overpris. Vi kan ikke akkurat se spor av generelt fallende markedsverdier for denne type selskaper i forbindelse med denne verdsettelsen, ref. argumentasjonen for goodwillavskrivningene.

Vi kan heller ikke helt se argumentasjonen om at dette skal styrke samarbeidet mellom Getronics og Merkantildata. Getronics har aldri hatt noen heldig hånd med sine aktiviteter i Norge, og har også slitt i andre markeder. Med en minoritetspost i Merkantildata Invest tror vi konsernet vil overlate til Tom Adolfsen & Co å løfte porteføljeselskapene opp på et nivå hvor dette kan gi en hyggelig avkastning.

Dagens avtale har til en viss grad skadebegrensende effekt, og kan virke som et forsøk på endelig å få avsluttet et langt og trist kapittel i Norge.

Før jul falt aksjekursen i Getronics fra 13 euro til 5 euro. Siden årsskiftet har kursen igjen hevet seg noe å den ligger nå på 6,84 euro per aksje.

Til toppen