Gevinstene sikret i Merkantildata

En unormalt høy omsetning og fallende kursutvikling i løpet av dagen indikerer en viss gevinstsikring i Merkantildata i løpet av tirsdagen

En unormalt høy omsetning og fallende kursutvikling i løpet av dagen indikerer en viss gevinstsikring i Merkantildata i løpet av tirsdagen

Det ble omsatt tett oppunder en million aksjer i Merkantildata i løpet av tirsdagen. Kursen steg kraftig og holdt seg høyt frem til etter lunsj, før den falt tilbake og sluttet 1,50 lavere enn fredag.

Etter resultatfremleggelsen 30. april så vi et kursløft forårsaket av oppjusterte estimater. Ett oppkjøp av typen DanaData har vært forventet og er regnet inn i kursen. Det er derfor vanskelig å se at oppkjøpet i seg selv skal gi noe kursløft. Imidlertid er det et par effekter som trekker i retning av meget god støtte i Merkantildata-kursen.

Tom Adolfsen fortsetter å justere sitt buskap til omverdenen slik at forventningen til fremtiden skyves fremover i takt med at han leverer som tidligere lovet.

I dag gjentok han sitt budskap fra resultatpresentasjonen 30. april, om at en satsing utenfor Norden er aktuell. Et slik utsagn gir et meget fritt tolkningsrom. En mulig tolkning er at Adolfsen her vil si klart i fra til de større internasjonale IT-aktørene om at det ledig plass ved forhandlingsbordet hans. Samtidig understøtter han en kursutvikling som gir ham den finansielle styrken som er nødvendig for videre ekspansjon i Norden (se forøvrig separat dekning av Adolfsens uttalelser).

Jeg velger også å knytte en kommentar til Merkantildatas håndtering av pressen. I går kveld ble DN, FA og Aftenposten gitt en lukket pressekonferanse med selskapet og Tele Danmark. Pressekonferansen ble holdt såpass sent at journalistene hadde meget liten tid til å gjøre annet enn å ta diktat. Det gir Adolfsen anledning til å styre informasjonen dit han vil.

De elektroniske mediene som i hovedsak henvender seg mot finansmarkedet - TDN Finans, Reuters og digi.no - ble gitt audiens tirsdag ettermiddag. Her ble det gitt ytterligere informasjon om avtalen med Tele Danmark, samt tanker om videre utvikling.

Fordelen med en slik informasjonsstrategi er god kontroll med informasjonen som blir gitt, samt at informasjonen kan porsjoneres ut på en slik måte at alle budskap når frem til mottaker. Ulempen er først og fremst at det lett blir slik at pressen bruker mye energi på finne ut om Adolfsen skjuler informasjon fra omverdenen. Samtidig står han i fare for å miste tillit til det budskapet han leverer. Dette fungerer godt så lenge alt går bra i selskapet, men slår desto hardere tilbake det øyeblikket man "snubler".

Tandberg Data falt med nærmere ti prosent i løpet av tirsdagen og ble dagens klare taper. Vi ser tre forskjellig effekter som slår inn. Først og fremst er det reist tvil om hvorvidt selskapet virkelig vil få en OEM-avtale med CompaqMLR-produktene. Dernest har markedet nå for alvor innsett at omsetningsutviklingen ikke er så bra som tidligere antatt (noe vi påpekte etter første kvartal). Til sist får man en "ekstra-effekt" i det at selskapet så langt har vært priset på at markedet har tillit til at man klarer å levere hva man lover. Når tilliten nå svekkes, kan det slå meget hardt ut i kursen.

Som det vil fremgå av artiklene i høyre marg vil ikke forholdet til Compaq være avklart før i juni måned. Det kan dermed bli meget vanskelig å se for seg en kursstigning i Tandberg Data den nærmeste tiden.

Vi valgte sist torsdag å utfordre oppkjøpscaset på NetCom. Foreløpig er den eneste reaksjonen at enkelte analytikere mener det er rimelig å se for seg at Ameritech vil ønske å sikre seg volumer på internasjonal trafikk, og at dette lettest kan gjøres ved å eie operatører. Vi stiller oss foreløpig skeptisk til en slik begrunnelse for et oppkjøp all den tid internasjonal trafikk i dag på det nærmeste er å sammenlikne med et råvaremarked med et overskudd på tilbudssiden. Vi vil imidlertid følge opp problemstillingen ytterligere de nærmeste månedene, da dette caset ser ut til å leve lenge.

Samtidig pågår samtrafikk-forhandlingene mellom Telenor og NetCom for fullt. Den siste utviklingen i saken er ikke kjent i markedet, men kan ha stor betydning:

Etter hva digi.no erfarer på godt informert hold, vurderer nå Post- og Teletilsynet å pålegge aktørene kostnadsorientert prising av terminert trafikk (trafikk inn i et nett). Til nå har prisfastsettelsen vært gjenstand for forhandlinger mellom partene.

Konsekvensene er vidtrekkende. For NetCom betyr dette at termineringsprisene kan falle ned mot den prisen de tar av Telia i Sverige (godt under en krone minuttet). Samtidig betyr det at trafikk inn i Telenors nett blir betydelig billigere. Den blir imidlertid billigere for alle, så det vil ikke være mulig å ta ut økede marginer. Vi tror heller ikke at en slik endring i prisingen vil ha særlig effekt på etterspørselssiden. Nettoeffekten er negativ. I parentes bemerkes det at problemet vil være desidert størst for Telia det øyeblikket de starter opp sitt mobilnett.

digi.no/tele omtalte i dag også EUs direktiv om nummer-portabilitet og Telenors uttalelser omkring dette. Vi har lagt referanse til sakene øverst til høyre på siden.

Til toppen