RESULTATERFINANS

Gi meglerne bank!

De siste årenes deregulering av finansnæringen sammen med teknologiutviklingen, gir meglerhusene unike muligheter i finansbransjen. Sundal Collier & Co. står først i køen, og kanskje får meglerhuset skikkelig bank allerede i løpet av året, kommenterer finansredaktør Jørgen Christiansen.

Jørgen Christiansen
9. juni 1998 - 09:00

Avisene flyter over med spekulasjoner om hva som vil skje med ulike aktører i finansmarkedet. Ulike journalister og analytikere har i løpet av de siste to årene prøvd å gifte de fleste banker og forsikringsselskaper i Norden med hverandre - flere ganger.

Det er imidlertid ingen som offentlig har kommentert hvordan de store meglerhusene kan utvikle seg til å bli betydelige banker.

I den sammenheng er fusjonen mellom Sundal Collier & Co. og ACTA Økonomisk rådgivning noe av det mest spennende som har skjedd i norsk næringsliv på 90-tallet. Det fusjonerte selskapet har trolig alt som skal til for å bli en moderne og meget lønnsom bank.

For hva er det egentlig du bruker en bank til?

Jo, du låner penger, du sparer penger og du flytter penger ved hjelp av banken. Det skal ikke store endringer til før nye Sundal Collier & Co. kan gi både deg og bedrifts-Norge samtlige tjenester.

I bedriftsmarkedet kan Sundal Collier & Co. tilby finansiering ved utstedelse av aksjer, her har selskapet allerede i dag en betydelig markedsandel. Selskapet kan også hjelpe bedriftskunder med utstedelse av obligasjonslån. Plassering av penger er heller ikke noe problem, enten pengene skal plasseres i aksjemarkedet eller pengemarkedet.

I privatmarkedet har ACTA Økonomisk rådgivning allerede et meget godt grep om de mest interessante kundene - de med mer enn 200.000 kroner i oppsparte midler. Selskapet er Norges største selger av fondsandeler og har 11 kontorer over hele Norge. Selskapet har tidligere også gitt sine kunder råd om finansiering.

Etter hvert som bankene mister sitt monopol på betalingsformidling er det ingen ting i veien for at Sundal Collier & Co. kan tilby betalingsformidling både i privat og bedriftsmarkedet. (Ny banklov foreligger i løpet av et års tid, og endrer blant annet på regler for betalingsformidling).

For at selskapet skal kunne tilby "banklån" i privat- og bedriftsmarkedet må de søke konsesjon for utstedelse av obligasjonslån og sertifikater på egen balanse, men det er vel nærmest å regne som en formalitet.

Det morsomme er at en slik operasjon åpner for en helt annen håndtering av risiko i bankvirksomhet. I praksis kan selskapet legge ut ulike deler av lånene med ulik sikkerhet. For eksempel kan man separere ut den risikoen som knytter seg til kredittvurderingen av kunder i ett eget papir, la et forsikringsselskap løfte deler av risikoen og så legge ut hoveddelen av sine kunders lån som obligasjonslån med en meget høy rating.

Konseptet gjør ikke bare finansiering av utlån betydelig billigere, men åpner for at myndighetenes garantistillelser overfor banksektoren ikke får de samme negative konsekvenser som vi har sett i bankhistorie tidligere (garantistillelsen medfører at bankene tar for stor risiko fordi de alltid vil bli reddet av staten).

Dette er et konsept bankene så langt ikke har villet utnytte, blant annet fordi de er hengt opp i den tradisjonelle måten å drive bankvirksomhet på, og fordi myndighetenes garantistillelse er for behagelig.

I sum har ACTA og Sundal Collier & Co. alt som skal til for å lage en meget spennende bank, og ikke minst en meget lønnsom bank.

Mens tradisjonelle banker de siste årene har brukt tid og ikke minst store ressurser på å nærme seg meglerhusenes forretningsområde, sliter de fremdeles med meget store og dyre distribusjonssystemer og delvis foreldet teknologi.

En ACTA Bank har allerede 11 lokalkontor. Ytterligere kontorer kan settes opp fortløpende. Internettbank, telebank og brevgirotjenester krever ikke stort mer enn litt IT-investeringer og en telefonbasert brukerstøtte.

I forhold til kundene er det rådgivningskompetanse og gode tekniske løsninger som er viktigst. På disse områdene vil Sundal Collier & Co. og ACTA stille i en egen klasse.

Det som mangler i bildet er det "nordiske perspektivet". Kanskje er det vel så sannsynlig at noen prøver å fusjonere nye Sundal Collier & Co. med et tilsvarende svensk eller dansk selskap, som at Den Danske Bank kjøper DnB.

Det er nå i hvert fall adskillig mer spennende.

Mens jeg først er inne på temaet; En av hypotesene bak hvorfor Orkla stoppet Christiania-fusjonen, var at Orkla ønsket å kjøpe Storebrand selv, for å slå sammen selskapet med Orkla Finans og lage Orkla Bank (se bladet Kapital nr. 14/97). Den hypotesen er kanskje ikke så vill som den hørtes ut som ?

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.