Gigahertz-prosessor fra Intel i år

Intel planlegger å få ferdig en prosessor som greier en klokkehastighet på 1 GHz allerede i år. Samtidig melder selskapet at det skrinlegger kobberteknologien inntil videre.

Intel planlegger å få ferdig en prosessor som greier en klokkehastighet på 1 GHz allerede i år. Samtidig melder selskapet at det skrinlegger kobberteknologien inntil videre.

Pierre Mirjolet, Intels markedssjef for arkitektur i Europa, fortalte i slutten av forrige uke at Intel har startet å produsere silisiumbrikker ved hjelp av en 0,18 mikron-teknologi ved en fabrikk i Oregon i USA. Han sier det er sannsynlig at selskapet vil kunne demonstrere en 1 GHz-prosessor innen slutten av 1999. Når denne prosessoren vil kunne komme i tilstrekkelig produksjon til at den blir lansert på det åpne markedet, er ennå usikkert, men Intel antyder at det kan skje allerede i februar neste år.

Derimot vil Intels kunder i god tid før dette få glede av 0,18-mikron-teknologien. Mobile Pentium II-prosessorer basert på denne teknologien skal komme i juni. Disse vil ha klokkehastigheter på 400 og 433 MHz og ha integrert sekundært hurtigminne på 256 kB.

Den nye prosessteknologien vil også tas i bruk på prosessorer for vanlige PC-er i år. Intel antyder at en prosessor med klokkehastighet på minst 600 MHz vil komme på markedet mot slutten av året.

Intel vil ikke benytte selskapets kobberteknologi i forbindelse med 0,18 mikron-teknologien. Ifølge Mirjolet skyldes dette at Intels aluminumsteknologi fortsatt er mer effektiv enn kobberteknologien. Foreløpig er teknologien umoden og lite kosteffektiv. Intel vil trolig introdusere kobberteknologien ved overgangen til 0,13 mikron-teknologien. Men dette er nok minst to år fram i tid.

(Kilde: ZDNet UK, The Register)

Til toppen