Gigant-prosjektet levert til budsjett

Mange offentlige IT-prosjekter har sprukket, men IBM-sjef Morten Thorkildsen har klart å styre Forsvarets Golf-planer.

Mange offentlige IT-prosjekter har sprukket, men IBM-sjef Morten Thorkildsen har klart å styre Forsvarets Golf-planer.

Det har tidligere vært spekulerte om det var oppstått store kostandssprekker i Forsvarets Golf-prosjekt, men i går overtok Forsvarets første fase og stadfester at IBM har overholdt kontrakten til punkt og prikke.

Golf-prosjektet er et av de største IT-prosjektene som ruller i Norge for tiden. I dag har hver forsvarsgren sine egen systemer for blant annet økonomi, personal og lagerstyring. Dette er kostbart og lite effektivt.

    Les også:

Den svært omfattende samlingen til felles systemer ble delt i tre prosjektfaser og det er nå første del - felles løsning for lønn og regnskap, som tas i bruk.

- Løsningen som er levert omfatter ikke bare nye IT-systemer, men også opprettelse av ny organisasjonsstruktur og nye arbeidsprosesser innen lønn og regnskap. Dette er en løsning som kan danne mønster for viktige omstillingsprosesser i offentlig sektor. Vi har allerede merket stor interesse internasjonalt for arbeidet vi gjør for program Golf, sier Thorkildsen.

- Totalt sett er vi godt fornøyd med resultat og gjennomføring av det første prosjektet i program Golf, sier programleder Golf, brigader Jon Rikter-Svendsen. Riktig nok har vi møtt på noen ekstra utfordringer i innføringen av den første løsningen, men dette er erfaringer vi tar med oss inn i de neste prosjektene. Vi har levert en funksjonell løsning som tilfredsstiller krav til ytelse, og vi har klart det innenfor tidsplan og budsjettrammer.

Golf-prosjektet arbeider nå med trinn to. Her er de videre fasene:

Forprosjekt nr. 1 ble gjennomført i tidsrommet juni til desember 2002. Leveranseprosjekt nr. 1 ble startet i februar 2003. Dette prosjektet er tilpasning av økonomi- og lønnsdelen av SAP til Forsvaret. Utrulling starter over nyttår. I 2002 ble det bevilget 224 millioner kroner til oppstarten. Leveranseprosjekt nr. 1 vil bruke så 488 millioner kroner i 2003.

Samtidig foreslår altså nå regjeringen at man skal starte leveranseprosjekt 2. Dette skal gi Forsvaret et felles logistikksystem med både systemer for lagerstyring, anskaffelse og innkjøp, forteller Lundesgaard til digi.no.

Regjeringen foreslår i budsjettet til Forsvarsdepartmentet at leveranseprosjekt 2 får 492 millioner kroner. Departmentet skal nå utarbeide en mer detaljert plan og se om man trenger hele budsjettet regjeringen foreslår.

Får Forsvaret penger, ønsker man også å gjennomføre et tredje prosjekt som skal løpe gjennom 2005. Dette prosjektet skal gi et felles personalsystem, både for de ansatte og for administrasjon av de vernepliktige. Pengene må bevilges over neste statsbudsjett, men det er trolig lite sannsynlig at tredje og siste fase blir stoppet.

Hvor mye nye personalsystem vil koste, vil ikke Lundesgaard si noe om. Forsvaret har ikke utarbeidet noen spesifikasjon for dette systemet.

Men er dette prosjektet i samme størrelsesorden som nytt logistikksystem, rundt 490 millioner kroner, vil totalbudsjettet for Golf nesten komme opp i 1,7 milliarder kroner.

Til toppen