Gigant-tap i Provida

Foreløpige tall fra Provida viser at selskapet må ta et tap i fjerde kvartal på 140 millioner kroner.

Provida har gått gjennom sin regnskapsrapport for oktober og november, og estimert resultatet for desember måned. Konklusjonen etter denne gjennomgangen er et tap i fjerde kvartal på 140 millioner kroner.

Tapet forklares slik:

  • Forliket med Kreditkassen gav et tap på 25,3 millioner kroner, som bokføres i fjerde kvartal.
  • Hele 30 millioner kroner i inntekter som tidligere er inntektsført tilbakeføres som følge av hevede avtaler.
  • Samtidig påløper det 19,1 millioner kroner i "videreførings- og avviklingskostnader på de hevede avtalene".
  • Det kostnadsføres 5 millioner kroner til løpende omstillings- og konsulentkostnader for oktober og november måned.
  • Driften i RS/2 gav et tap på 1,1 millioner kroner i oktober og november.
  • 14,5 millioner kroner i fordringer i RS/2 fra 1996 og 1997 føres som tap.
  • Selskapet setter av 5 millioner kroner til tap på kundefordringer.
  • Det settes av 26,1 millioner kroner til uspesifiserte tvister og andre avsetninger.
  • Jo Arnstad har fått en fallskjerm (etterlønn) på 1,6 millioner kroner.
  • Selskapet forventer et tap på driften i desember måned på 12,3 millioner kroner. Dette tapet skyldes i hovedsak videreførings- og avviklingskostnader knyttet til prosjektet med Kreditkassen.

For 1998 som helhet venter Provida en omsetning på 254,5 millioner kroner og et tap på 128,3 millioner kroner.

Etter tredje kvartal var samlet omsetning 225,3 millioner kroner og resultatet før skatt viste ett overskudd på 11,7 millioner kroner.

Selskapet anslår også at balansen ved utgangen av 1998 vil vise en negativ egekapital på 16,5 millioner kroner.

Ved utgangen av 1998 anslår selskapet at det hadde en kontantbeholdning på 79,8 millioner koner.

I en pressemelding fra selskapet uttales det at man etter den planlagte emisjonen mot Kreditkassen og den varslede fortrinnsrett-emisjonen vil ha en tilfredsstillende egenkapitalsituasjon og likviditet.

Til toppen