Gigantene spiser fra de norske IT-selskapene

Endre Rangnes og andre IT-leder som jakter på oppkjøpskandidater får støtte fra IDC. Størrelse er viktig.

Endre Rangnes og andre IT-leder som jakter på oppkjøpskandidater får støtte fra IDC. Størrelse er viktig.

Så og si alle de store outsourcing- og tjenesteselskapene som er tilstede i Norge forteller at de har planlegger oppkjøp. Og det gjør de rett i, hevder IDC. For størrelse er viktig for å vokse nå.

Dette har blant annet EDB-sjef Endre Rangnes lenge hevdet. EDB, WM-data, HP, TietoEnator og CSC sier alle de ønsker å kjøpe seg større.

De får støtte i en ny IDC-rapport som viser at de globale tjenesteleverandørene forbedrer sin stilling i det nordiske servicemarkedet.

Markedet for IT-service i de fire landene er ikke ett marked, det er et felles nordisk marked. Nordisk og global tilstedeværelse er stadig økende, påpeker IDC-analytiker Nils Molin.

Dette er trolig årsaken til at de største som klarer betjene pan-nordiske kunder øker sin markedsandel 32 prosent i 2002 til 39 prosent i første halvår av 2004, skriver Molin.

De fem ledende IT-tjenesteleverandørene er IBM, TietoEnator, WM-Data, HP og CSC. Økningen på 7% fra 2002 til 2004 fordelte seg slik at de globale aktørene tok 6% av veksten, mens de nordiske aktørene tok 1%.

Hvorfor skjer dette? Flere trender skyver markedet henimot en konsentrasjon om globale aktører.

- Kundene er i stadig større grad globale – eller i det minste nordiske. En betydelig andel av de nordiske IT-investeringene kommer fra globale selskaper som Ericsson, Nokia, Volvo, A.P. Møller eller nordiske selskaper som SAS, Nordea, Trygg-vesta etc.

Ettersom IT spiller en avgjørende rolle – og samtidig er blitt gjenstand for utgiftskutt, strømlinjeformer kundene sine IT-løsninger og søker en leverandør som kan følge dem på tvers av landegrenser. Dette gir rabatt for kundene og fordeler ved stordrift for selgeren. Bare de globale aktørene kan delta i dette gamet.

- Outsourcing er høyinvesteringsområdet. Kunder vil sørge for å velge en partner som vil være i markedet de neste 5- 10 årene. Økonomisk styrke, markedsandel og positiv utvikling er avgjørende faktorer for kunders tillit, mens tap, innskrenkninger etc. skaper et dårlig image og frykt for at leverandøren kan komme til å bli overtatt av en annen. Selv om kunden vil bli tatt vare på, endrer en overtakelse vilkårene for kunden over tid.

- De globale selgerne er i stadig større grad i stand til å handle globalt – flytte ressurser fleksibelt over landegrenser og iverksette de best mulige praksiser over hele verden. Etter hvert som IT blir mer og mer standardisert, vil det bli stadig viktigere med metodologier og dokumenterte prosesser.

- I fremtiden vil trenden med å source fra lavkostland som India, Kina, Russland eller Øst-Europa øke i omfang. Men kundene vil fortsatt ønske en lokal partner. Globale selgere av tjenester kan kombinere lokal tilstedeværelse med offshore bemanning av prosjekter. Lokale aktører blir nødt til å slå seg sammen med partnere for å være konkurransedyktige.

IDCs konklusjon er at konsentrasjonen vil fortsette – og bli til fordel for globale aktører.

Til toppen