Giganter vil standardisere webtjenester

IBM, Microsoft og Ariba vil åpne sin første offentlig tilgjengelige katalog for web-tjenester i løpet av mai. Katalogen baseres på den foreslåtte standarden UDDI.

Flere ledende aktører innen programvare ser for seg en framtid der web-tjenester gjøres allment tilgjengelig for integrering i alle slags applikasjoner. Visjonen er en del av Microsofts .Net-strategi. Den kan også spores tilbake til blant annet IBMs visjon om "nettsentrert databehandling" som ble kunngjort i 1995.

Tre grunnleggende protokoller utgjør viktige skritt for å realisere denne visjonen. Alle bygger på XML:
Katalogen som IBM, Microsoft og Ariba skal legge ut på nettet i mai, er det første offentlig tilgjengelige eksemplet på UDDI-basert komponent- eller tjenestekatalog. UDDI er for øvrig utarbeidet av de tre selskapene i fellesskap, og en første testkatalog har vært drevet som lukket prøvetjeneste siden i fjor høst. Partene har offentliggjort en versjon 1.0 av utkastet til UDDI-spesifikasjon. De regner med å oppdatere utkastet to ganger før de overlater det til et internasjonalt standardiseringsorgan.


SOAP og WSDL er allerede forelagt World Wide Web Consortium.

De neste skritt for å realisere den store visjonen om allment tilgjengelige webtjenester, er XML-baserte standarder for legitimasjon, identifisering, drift, transaksjoner, tjenestekvalitet og ikke minst betaling.

Bestrebelsene støtte av en nærmest samlet programvareverden, blant annet med aktører som Hewlett-Packard, Sun og Oracle i tillegg til de nevnte opphavene til UDDI. Følg lenkene i teksten eller nedenfor for mer bakgrunnsinformasjon.
Til toppen