Gigantfusjon av USAs satelittradioer

Gigantfusjon av USAs satelittradioer

Amerikanske myndigheter myker opp eierskaps-begrensninger for å tillate fusjon.

USAs to største satelittbaserte radioer, Sirius Satelite Radio og XM Satelite Radio, skal nå fusjonere. Sirius kjøper sin større konkurrent med oppgjør i aksjer verdsatt til 4,6 milliarder dollar.

Etter fusjonen vil lytterne få tilgang til programmene til den beryktede radiomannen Howard Stern og talkshow-vertinnen Oprah Winfrey.

Fusjonen er ikke helt i boks ennå. Den må først gjennom en godkjenning av amerikanske myndigheter og det kan bli en utfordring da lisensene for satelittbasert radio har en klar regel om at ingen kan eie begge lisensene. Signaler fra politikerne går imidlertid i retning av å droppe den begrensningen.

Representantene for de mer tradisjonelle FM-baserte radiokanalene er i harnisk over fusjonen. De frykter at de skal bli utkonkurrert av en nasjonal aktør som kan bruke sin landsdekkende posisjon mot deres mindre regionale dekningsområde.

Til toppen