Gigantisk telefusjon er klarert

Regjeringen sier ja til at Telenor kan kjøpe TeliaSonera.

Gigantisk telefusjon er klarert

Regjeringen sier ja til at Telenor kan kjøpe TeliaSonera.

Den rød-grønne regjeringen vil ikke stikke kjepper i hjulene for konsernsjef Jon Fredrik Baksaas dersom han bestemmer seg for å kjøpe opp TeliaSonera. Det skriver Aftenposten i dagens morgenutgave.

Telenor skal etter det Aftenposten erfarer ha fått klarsignal til å jobbe frem en løsning for hvordan den norske telegiganten kan sluke den svensk-finske telegiganten TeliaSonera.

Spekulasjonene kommer i kjølvannet av at France Telecom la inn et bud som svenskene og finnene takket nei til.

    Les også:

Den mest sannsynlige måten TeliaSonera kan bli norsk på, er etter sigende at staten reduserer sin eierandel i Telenor fra dagens 54 prosent, til 34 prosent i et eventuelt sammenslått TeliaNor.

En slik utvanning av det statlige eierskapet kan skape politisk strid, men vil samtidig gjør et oppkjøp mer spiselig for de andre aksjonærene i Telenor. En slik løsning vil fortsatt gi staten mulighet til å kunne sette ned foten for viktige avgjørelser som hvor hovedkontoret skal ligge og for eventuelle nye fusjoner og oppkjøp.

Et sammenslåing av de to telegigantene vil skape et svært dominerende aktør, og i det svenske markedet vil de få en markedsandel på 64 prosent.

Det kan bli vanskelig for konkurransemyndighetene å svelge, men på den andre side har dette blitt godkjent før, forrige gang selskapene forsøkte å slå seg sammen.

Av konkurransemessige grunner er det ventet at både mobil og bredbåndsvirksomheten i både Norge og Sverige må selges dersom det skal bli en sammenslåing.

    Les også:

Til toppen