Gigantkontrakt gjør 7000 postbud mobile

Posten skal realisere sin drøm om mobil flåtestyring av 7.000 enheter. Det koster flesk.

Posten skal realisere sin drøm om mobil flåtestyring av 7.000 enheter. Det koster flesk.

Høsten 2001 hadde Posten planer om å skaffe alle sine medarbeidere i felten mobile terminaler. Avanserte flåtestyringssystemer skulle gi mulighet for å ta ut store besparelser, ved blant annet dynamisk å kunne oppdatere kjøreruter for sjåfører man alltid vet hvor befinner seg.

Men prosjektet ble skrinlagt, angivelig på grunn av kostnader, antagelig også fordi terminalene ikke var avanserte nok på den tiden.

Men neste torsdag avgjør Postens styre om prosjektet nå blir en realitet.

I hard konkurranse med 12 andre leverandører har PSIs anbud blitt innstilt som vinner av kontrakten, som har en anslått verdi på 100 millioner kroner. I finalen konkurrerte de med to utenlandske leverandører. Hard konkurranse har skviset marginene i avtalen.

Posten ville ikke uttale seg før saken er avgjort i styret, men PSI har sendt ut en børsmelding, som hittil har blitt forbigått i stillhet av pressen, bekrefter Jørgen Waaler, administrerende direktør i PSI.

– Jeg tror dette er den største kontrakten i Skandinavia på håndholdte mobile terminaler, sier Waaler til digi.no

I utlysningen av kontrakten ble det bedt om mellom 4000 og 8000 terminaler. Det endelige tallet blir antagelig 7000.

Terminalene som ser ut til å bli standardutstyr for Postens utsendte, er laget av Symbol. Modellen heter MC70, og er helt ny. Informasjon om terminalen er ennå ikke tilgjengelig på selskapets hjemmeside, symbol.com, men det dreier seg om en oppgradering av MC50-modellen. Les mer om disse terminalene her.

MC50 kjører på Microsoft Windows Mobile, og er utstyrt med Intel XScale 520 MHz prosessor, 64 MP RAM, USB-port for kommunikasjon samt WLAN. De nye terminalene skal ha GPRS for å holde kontakt med Postens flåtestyringssystemer. Terminalene kan leveres med fullt tastatur («qwerty»).

Waaler vil ikke oppgi hvor stor del av avtalen som er maskinvare og hvor mye som er tjenester, men mye tyder på at terminalene utgjør mesteparten av prisen. Hvis maskinvare utgjør 80 prosent av kontraktsummen, betyr det at hver terminal koster 11 400 kroner. Maskinvaredelen kan godt være enda høyere. Den gamle modellen MC50 selges for rundt 1000 dollar i amerikanske butikker.

– Vi leverer i hovedsak kun tjenester knyttet til maskinvare, konfigurasjon, og service i fem år. Tilpassing til postens systemer er det Postens applikasjonsfolk som gjør, sier Waaler.

Flåtestyringssystem står Posten selv for. Steria er satt opp som underleverandør på betalingsterminaler, som vil bli en separat maskin, ved siden av MC70-terminalene.

Terminalene skal brukes av Posten selv, samt datterselskapene Nor-Cargo, Box Group og Wajens.

– Dette skal gjøres på en måte som møter kundenes krav til sanntidsinformasjon som ferskvare (Online); støtter Postens strategier; utnytter og forsterker Postens konkurransefortrinn; sikrer samhandling – rask og effektiv informasjonsflyt mellom divisjoner og selskaper, skrev Posten i anbudsutlysningen.

Terminalene skal brukes til å registrere pakker ved hjelp av strekkoder, så de kan spores fra innhenting til utlevering også utenfor terminalene. Avvik skal kunne registreres. Skader skal kunne registreres og fotograferes.

Ved avlevering skal enheten kunne motta grafisk signatur fra mottakeren, samt ta imot betaling fra bankkort.

På kjøreturen skal sjåførene ha tilgang til en kjørerute med oppdrag. Denne skal kunne oppdateres under veis. Enhetene skal også ha posisjonsangivelse med GPSI. Dermed kan noe av planen fra 2001 gjenopplives. Et av slagordene den gangen var nemlig at kjørerutene skulle tilpasses oppdragene, ikke motsatt. Det åpner for at nye oppdrag kan passes inn i rutene til sjåfører som allerede er i områdene der de skal hentes eller er på vei dit.

Løpende kontakt med sentralen, og oppdatert informasjon om hvor alle bilene befinner seg, åpner helt nye muligheter innen flåtestyring.

Avtalen er ikke helt i havn før Postens styre har gitt sitt samtykke.

– Man kan aldri føle seg 100 prosent sikker på at det godkjennes, men signalene er rimelig sterke, sier Waaler.

Til toppen