Gigantkontrakt i Forsvaret utsatt

Innkjøpet av Forsvarets nye felles økonomisystem, en kontrakt som kan beløpe seg til en halv milliard kroner, er utsatt. Tidligere har Forsvaret Overkommando sagt i mai/juni, men nå er avgjørelsen skjøvet ut til neste år.

Innkjøpet av Forsvarets nye felles økonomisystem, en kontrakt som kan beløpe seg til en halv milliard kroner, er utsatt. Tidligere har Forsvaret Overkommando sagt i mai/juni, men nå er avgjørelsen skjøvet ut til neste år.

Utsettelsen er en stygg strek i regningen for blant andre SAP, Oracle, IBM, Andersen Consulting og IFS. Foreløpig er det ikke kjent hvor mye Forsvaret skal bruke på sitt nye felles økonomi- og styringsssystem, men 400-500 millioner kroner er konservative anslag, noe som gjør kontrakten til den største i norsk databransje på lenge.

Bakgrunnen for kontrakten er at Forsvarsdepartementet har pålagt Forsvarets Overkommando (FO) å samle alle sine forskjellige datasystemer til et felles system for å spare penger og bedre kontrollen. Dessuten skulle Forsvaret ha tilpasset seg statens nye økonomireglement, men fått en utsettelse av Finansdepartementet til å gjøre dette til "i løpet av 2003". Forsvaret har altså foreløpig tre år og åtte måneder på seg.

Kontrakten kompliseres av en rekke andre forhold. I dag har hver forsvarsgren sine egne systemer, både hjemmesnekrede og innkjøpte løsninger fra Oracle, IFS, Agresso og Merkantildata. I tillegg kommer sparekravet midt oppi år 2000-arbeidet og etter at de tre forsvarsgrenene har anskaffet seg flere nye systemer for både regnskap, anskaffelse, vedlikehold, lager og personal. Det nye fellessystemet har derfor blitt en intern strid mellom forsvarsgrenene og FO om personale, ressurser og makt, noe som tidligere har fått stor mediaoppmerksomhet i blant annet Computerworld, Dagens Næringsliv, Finansavisen og digi.no (se pekere til tidligere saker nedenfor eller i margen til høyre).

Storkontrakten er kritisk for mange leverandører, blant annet for det tyske programvarehuset SAP. Norden-sjefen Nils Molze sier at SAP venter på Forsvaret fordi det er blitt langt mellom nye store private kontrakter. SAP håper på kontrakten, blant annet fordi det danske forsvaret nylig brukte 730 millioner kroner på et SAP-prosjekt som likner på det man planlegger i Norge.

I tillegg venter Oracle-partnere som IBM og Andersen Consulting, samt mindre leverandører som svenske IFS og kanskje også norske Agresso, i spenning på avgjørelsen. Tidligere har FO, med stabssjef Eivind Hauger-Johannessen i spissen, sagt månedsskiftet mai/juni, men dataleverandørene bør ikke holde pusten.

- Vi skal sende ut anbudsdokument i løpet av noen uker. På det nåværende tidspunkt regner vi med å gi leverandørene rundt et halvt år på å skrive sine tilbud, sier Knut Bakken, pressetalsman i Forsvarets Overkommando, i en knapp kommentar til digi.no.

Leverandørene vil altså måtte levere inn sine anbud i november - deretter skal FO gå gjennom tilbudene. En seks måneders svarfrist gir en indikasjon på størrelsen av anbudsdokumentet. Det vil derfor trolig gå til utpå våren igjen før Forsvaret vil kunne tildele kjempekontrakten.

Til toppen