Gigantopsjon til Agresso-sjef

Sverre Kjenne har fått et sterkt incentiv til å rette opp Agresso-skuta: en opsjon på én million aksjer som raskt kan gi en pen gevinst.

Sverre Kjenne har fått et sterkt incentiv til å rette opp Agresso-skuta: en opsjon på én million aksjer som raskt kan gi en pen gevinst.

Det stormer rundt Agresso for tiden mens styret og ledelsen forsøker å få kontroll. For vannet fosser inn i Norges største programvarehus. Tre kvartaler på rad har selskapet offentliggjort blodrøde tall. Selskapet hadde planlagt å fylle på etter tapene med en emisjon på 100 millioner kroner, men denne emisjonen ble avlyst mandag.

Problemene har sendt Agresso-kursen ned i et svalestup på hele 70 prosent siden januar, noe som gjør programvareselskapet til en av årets virkelige børstapere.
Les om Agressos problemer:
Styret, med IT-investor Øystein Tvenge i spissen, griper nå dypt i lommeboken i et håp om å rette opp misèren. For å gi nyansatt administrerende direktør Sverre Kjenne enda et incentiv til å rydde opp i problemene, har styret tildelt ham en opsjon på hele én million aksjer. Agresso har også solgt sitt datterselskap Ergosoft til Visma for å skaffe penger.


Opsjonene gir Kjenne rett til å kjøpe én million aksjer i tre porsjoner frem til november 2002 til en kurs på 13,60 kroner. Agresso-kursen står i dag i 10,20 kroner, men var i januar oppe i 32 kroner.

- Antallet aksjer er nokså stort, men det er 55 millioner aksjer i selskapet, sier Tvenge til digi.no. Vi er i en turnaround-situasjon og da er det ikke unaturlig å gi en såpass stor opsjon for å inspirere en nyansatt leder, mener Tvenge.

Opsjonene kan gi Kjenne en svært hyggelig gevinst hvis Agresso har rett i hva som er årsaken til selskapets problemer. For Agresso har de tre siste kvartalene sagt at det i all hovedsak er kundens utsettelse av innkjøp før overgangen til år 2000 som bremser salget.

- År 2000 har gitt en sterk effekt, og vi regner med - og planlegger deretter - at salget vil ta seg raskt opp igjen innpå nyåret. Dette vil trolig gi et kursløft, men det er til aksjonærenes beste at administrerende direktør har noe å tjene på et bedre resultat, sier Tvenge til digi.no.

Selv et konservativt regnestykke viser at Kjenne raskt kan bli mangemillionær. Om Kjenne i juni for eksempel hadde klart å løfte kursen til 22,50 kroner (kursen i juli i år) vil han kunne innløse en tredjedel av opsjonene med en gevinst på 2,9 millioner kroner (før skatt). Bare ved å løfte kursen tilbake til januar-nivå på 32 kroner innen sommeren 2001, og holde den der, blir fortjenesten ytterligere 12,2 millioner kroner.

Til toppen