Gir 100 millioner ekstra til IKT i utdanningen

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets foreslår å gi 100 millioner kroner ekstra til IKT i utdanningen i neste års statsbudsjett.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets foreslår å gi 100 millioner kroner ekstra til IKT i utdanningen i neste års statsbudsjett.

Kirke-, utdannings og forskingsdepartementet (KUF)s forslag til budsjett for 2001 er på til sammen 43,3 milliarder kroner.

Forskningsbudsjett for alle departementene er på over 10 milliarder kroner, en økning på rundt fem prosent. Kapitalen i Fondet for forskning og nyskapning økes med tre milliarder, heter det i en pressemelding fra departementet.

Videre satsing på kvalitetsutvikling av grunnskole og videregåande opplæring er på til sammen 520 millioner kroner. Dette inkluderer blant annet 100 millioner kroner ekstra til IKT i opplæringen. I tillegg vil departementet arbeide for å utvikle læremidler for Internett, og andre elektroniske læremidler. De prioriterte områdene er kompetanseutvikling for lærerne og forsøk med bredbånd og nettverk.

Det inkluderer også 387 nye studieplasser til å videreføre økte opptak innen helsefaglige utdanninger og IKT-utdanninger.

- Regjeringen trygger fremtiden når vi satser offensivt på forskning og utdanning, uttaler statsråd Trond Giske.

Det blir foreslått å bevilge rundt 2,25 milliarder kroner til grunnskolen og 1,13 milliarder kroner til videregåande opplæring, til sammen 3,4 milliarder kroner. Samlet for begge skolene er dette en økning på 3,7 prosent i forhold til inneværende år. En viktig årsak til veksten er den økte satsingen på IKT i utdanningen.

Til toppen