Gir 4 millioner til Mikro80 ansatte

Som en påskjønnelse til de ansatte i Mikro80 gir tidligere storaksjonære i Micro80, Jan Erik Danielsen, Visma-aksjer for til sammen 4 millioner kroner til de ansatte i Micro80.

Før fusjonen med Visma, satt Jan Erik Danielsen med bortimot 90 prosent av aksjene i Micro80. Etter fusjonen vil Danielsen sitte med mellom 15 og 16 millioner aksjer, det vil si rundt sju prosent av den totale aksjemassen. Slik det ser ut nå blir Danielsen dermed største enkeltstående aksjonær i Visma.

Nå har Danielsen besluttet å gi bort Visma-aksjer for 4 millioner kroner til de ansatte i Mikro80. Aksjene skal ifølge administrerende direktør i Visma, Øystein Moan, fordeles etter hvor viktig den enkeltes innsats er for virksomheten.

- Vi har funnet at den beste måten å fordele aksjene på er å beregne den ansattes andel utfra lønnsbetingelser. Lønn representerer i stor grad hvor viktig den enkelte er for oss, sier Moan til digi.no. Han forklarer at aksjene også skal fungere som motivasjonsfaktor for de ansatte.

- Aksjene må beholdes i 12 måneder for å motivere de ansatte til innsats for selskapet, sier Moan som ikke mener at aksjene var noen absolutt nødvendighet for å få med seg de ansatte i Micro80.

- Vi har blitt møtt med åpne armer i Fredrikstad, og jeg føler at overvekten av de ansatte ser på sammenslåingen som en mulighet fremfor en trussel, sier Moan.

Velgjøreren selv, Jan Erik Danielsen, sier at han i første rekke ser på aksjegaven som en påskjønnelse.

- Dette er en gave til de som har vært med på å bygge opp selskapet, sier Danielsen til digi.no. Han ser det som en hyggelig tilleggseffekt at aksjegaven kan virke motiverende på de ansatte fra Micro80, som nå er innlemmet i Visma-sfæren. Danielsen eget engasjement i Micro80 vil imidlertid opphøre etter fusjonen, på grunn av Danielsens behov for en likvid aksjeportefølje.

- Jeg har valgt å avstå fra styreverv i Visma for å få frihet til å kjøpe og selge aksjer i selskapet uten å bli betraktet som innsider, sier Danielsen som til dagens kurs har aksjer i Visma for i overkant av 80 millioner kroner.

Til toppen