Gir 400 millioner til bredbåndsutbygging

Den svenske regjeringen ga torsdag 400 millioner kroner ekstra i støtte for at samtlige kommuner i landet kan knytte seg til bredbåndsstamnettet som ble påbegynt i 2000.

Ifølge Ny Teknik er det fremdeles over 100 svenske kommuner som ikke er tilknyttet bredbåndsinfrastrukturen som Svenska Kraftnät i august for tre år siden fikk i oppdrag å bygge ut.

Ekstrabevilgningen på 400 millioner svenske kroner kommer nå fordi man ønsker å ha alle landets kommuner "på nett" i tide til at den nye loven om elektronisk kommunikasjon trer i kraft den 25. juli.

- Bredbånd er en viktig del av vår moderne infrastruktur. Et nasjonalt stamnett gir en åpen og ikke-diskriminerende bredbåndsstruktur til alle kommunesentra, sier IT- og telekom-minister Ulrica Messing i en pressmelding.