Gir 450 millioner dollar til videreutdanning av lærerne

Etter flere års PC- og utstyrsdonasjoner til skolene, gir nå datagigantene Intel og Microsoft 450 millioner dollar til videreutdanning for lærere i USA.

Etter flere års PC- og utstyrsdonasjoner til skolene, gir nå datagigantene Intel og Microsoft 450 millioner dollar til videreutdanning for lærere i USA.

Oppdraget om å fylle amerikanske skoler med datamaskiner og koble dem til Internett, er nå nesten utført. Både offentlig og privat sektor i USA har brukt milliarder av dollar for å få skoler og bibliotek på nett.

Men ifølge den amerikanske nyhetstjenesten CNET News.com, har lærerne lenge klaget over at maskinene og modemene ikke er nok - de trenger veiledning og teknisk support.

Dette bekreftes også av en amerikansk rapport om skolers bruk av datamaskiner. Rapporten viser at 42 prosent av lærerne i undersøkelsen hadde mer enn seks timers undervisning i grunnleggende datakunnskap, mens bare 29 prosent hadde fått samme antall undervisningstimer når det gjaldt å gjøre bruk av digitalt innhold i læreplanene.

Med god hjelp av gratis Microsoft-programvare verdt 344 millioner dollar, har Intel nå gitt lærerne programmet som skal hjelpe dem med akkurat dette.

Microsofts nye toppsjef, Steve Ballmer, sier i en kommentar at Microsoft er glad for at samarbeidet med Intel gir lærerne mulighet til å nyttiggjøre seg teknologien til bruk i undervisningen.

Intel har også stor interesse av å øke kunnskapsnivået i USA. - For å kunne bruke våre produkter og bli våre kunder, må man ha denne kunnskapen, sier en talskvinne for selskapet til CNET.

Intel skal investere 100 millioner dollar i løpet av de neste tre årene, og vil med dette videreutdanne 400.000 lærere.

Til toppen