Gir 75 millioner for Comnet

75 millioner kroner er beløpet Telecom Finland må ut med for å sikre seg Comnet, Enators datanett.

75 millioner kroner er beløpet Telecom Finland må ut med for å sikre seg Comnet, Enators datanett.

Som digi skrev i går, overtar Telecom Finland Enators riksdekkende nett med omlag 60.000 brukere. Sammen skal de to selskapen utvikle og tilby datakommunikasjon, telefoni og informasjonstjenester.

Telecom Finland vil ikke opplyse hvor store investeringer som skal gjennomføres i "nye" Comnet, men trolig er det snakk om flere hundre millioner kroner, ifølge Dagens Industri.

Det som er klart er at datakom-giganten Cisco skal levere en stor del av det tekniske utstyret til utbyggingen, men hvem som får leveransen av transmisjonsutstyr er ennå ikke bestemt. Telecom Finland var faktisk først i verden med å tilby telefoni over Internett, og har samarbeidet med Cisco i flere utviklingsprosjekt.

I en pressemelding opplyser Telecom Finland at samarbeidesavtalen med Enator strekker seg over tre år. Telecom Finland betaler 75 millioner kroner som et engangsbeløp og overtar med det Enators nett samt 25 medarbeidere. For Enator innebærer avtalen et initielt resultattilskudd på 40 millioner kroner, men halvårsresultatet vil likevel ikke bli påvirket av dette da vedtatte strukturendringer innen konsernet ventes å bli på omlag samme nivå som resultattilskuddet.

Telecom Finland (morselskapet) omsatte i fjor for ti milliarder kroner. Foreløpig står den internasjonale virksomheten for bare fm prosent av omsetningen, men målsettingen er en økning til 20-25 prosent innen år 2001. Telecom Finlands svenske datterselskap ble etablert allerede i 1993 og omsatte i fjor for 24 millioner kroner. I år regner administrerende direktør Sven Uthorn med at omsetningen i Telecom Finland AB vil komme opp i 80-100 millioner kroner, inntekter som fordeler seg ganske jent på internettjenester, telefoni og datakommunikasjon.

- Samarbeidet med Enator er i tråd med våre ekspansjonsplaner i Sverige, sier Uthorn, som har ekstra store forventninger til den utvidete kontaktflaten Comnet-overtakelsen representerer.

Til toppen