Gir alle tilgang til viktige miljøpatenter

Selskaper som IBM, Nokia og Sony går sammen om en «Eco-Patent Commons».

Gir alle tilgang til viktige miljøpatenter

Selskaper som IBM, Nokia og Sony går sammen om en «Eco-Patent Commons».

IBM og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) melder at de i samarbeid med Nokia, Pitney Bowes og Sony har etablert en ordning der patenter som er viktige for miljøet skal gjøres gratis og fritt tilgjengelig for alle.

WBCSD er en samling av 200 internasjonale selskaper fra over 30 land, fordelt på 20 ulike bransjer. Gruppen ble etablert i forkant av FNs miljøtoppmøte i Rio de Janeiro i 1992, og skal, ifølge formålsparagrafen, bidra til å sikre bærekraftig utvikling gjennom økonomisk vekst, økologisk balanse og sosialt framskritt. Norske medlemmer per januar 2008 er Det Norske Veritas, Grieg International, Leif Høgh, StatoilHydro, Norske Skog, Statkraft og Storebrand. Andre medlemmer er IBM, Oracle, Toyota, General Motors, General Electric, Coca Cola osv.

Patentordningen skal bedre tilgangen på ny teknologi i arbeidet for å utvikle nye energikilder, redusere energiforbruket, og motvirke sløsing, forurensing og global oppvarming, heter det. Den har fått et eget nettsted: Eco-Patent Commons.

Bedrifter blir medlemmer av ordningen ved å bidra med minste ett patent. De behøver ikke overføre hele sin patentportefølje for å bli medlem, og de fraskriver seg ikke muligheten til å hevde patentrettigheter overfor andre medlemmer, dersom det dreier seg om patenter som ikke er med på ordningen, understrekes det.

Nettstedet skal gjøre det enkelt å søke etter patenter på utstyr og løsninger som kan gi en eller annen form for miljøgevinst.

Initiativtakerne tror bidragsyterne selv vil tjene på ordningen, selv om de frasier seg lisensinntekter på sine oppfinnelser. Bidrag til Eco-Patent Commons understreker bedriftens grønne profil, og ordningen vil øke farten i den allmenne fornyelsen, forklares det blant annet.

Blant forhåpningen man har til ordningen, er at tilstrekkelig mange patenter frigjøres til å løse et av de store problemene ved implementeringen av Kyoto-protokollen: Mange tiltak skal ha lidd av vanskeligheter med å avklare rettigheter til ny teknologi.

David Kappos, ledende patentekspert i IBM, sier ordningen bygger på de samme grunnleggende prinsippene som dem som ligger til grunn for ordninger med åpen kildekode. Den store fordelen, ifølge Kappos, er at ordningen tilbyr effektivitet og synlighet mot miljøvennlige oppfinnelser.

IBM, som i 2007 fikk godkjent 3125 patenter av USAs patentkontor, mer enn noe annet selskap, bidrar med flere patenter, blant annet et celluloseprodukt som kan erstatte isopor i pakking av elektronisk utstyr. Dette materialet kan resirkuleres sammen med kartong.

Nokia bidrar med et patent for en metode der gamle mobiltelefoner kan resirkuleres som kalkulatorer og PDA-er.

    Les også:

Til toppen