Gir bøter for informasjonssinker

Før første gang har Post- og teletilsynet vedtatt å bruke bøter mot teleselskap som ikke leverer fra seg opplysninger til tilsynets telestatistikk.

Det er i hovedsak mindre teleselskap som ikke har fulgt opp tilsynets vedtak, som pålegger teleselskap i Norge til å gi opplysninger til Post- og teletilsynets årlige telestatistikk.

Første oppfordring til selskapene ble sendt i februar, men 14. mai var tålmodigheten slutt.

Da varslet tilsynet et 30-talls teleselskap om at en fra 14. mai vedtok tvangsmulkt på 1000 kroner per dag inntil selskapene gir tilsynet de opplysningene som en har spurt etter. Dette dreier seg om flere ulike forhold som brukes i tilsynets årlige telestatistikk.

Informasjonssjef i Post og teletilsynet, Anne Marie Storli, sier til digitoday.no at det er de minste selskapene som er dårligst til å rapportere og at de utgjør vel halvparten av tilsammen 60 selskap som er bedt om å avgi opplysninger.

- Det er første gang tilsynet tar i bruk tvangsbøter for selskap som ikke gir fra seg informasjon, sier hun

Til toppen