Gir bredbåndsstøtte til stor-Oslo

IT-ministeren deler rundhåndet ut 35 millioner kroner til bredbånd i stor-Oslo og Vestfold.

Gir bredbåndsstøtte til stor-Oslo

IT-ministeren deler rundhåndet ut 35 millioner kroner til bredbånd i stor-Oslo og Vestfold.

Kommunal- og regionaldepartementet har i 2008 gitt 158 millioner kroner i tilskudd til bredbåndsutbygging i det såkalte distriktspolitiske virkeområdet. Oslo, Akershus og Vestfold har ikke mottatt tilskudd fordi fylkene ligger utenfor dette området. Nå får også fylkene og Oslo muligheten til å søke om statlig midler til bredbåndsutbygging.

digi.no har flere ganger påpekt at det ikke bare er i grisgrendte strøk folk ikke har bredbånd. I stor-Oslo er det flere titalls tusen husstander som ennå ikke får tilgang til bredbånd.

    Les også:

Fornyingsminister Heidi Grande Røys setter av 35 millioner kroner til bredbåndsutbygging i Oslo, Akershus og Vestfold.

- Oslo, Akershus og Vestfold har i dag fortsatt husstander uten bredbåndstilbud. Målet med midlene er sikre et bredbåndstilbud til alle husstander og næringslivet i fylkene, sier Heidi Grande Røys.

- Regjeringen har som mål at alle husstander i landet skal ha et tilbud om bredbånd, og stiller midlene til rådighet. Nå er det opp til Oslo og fylkeskommunene å sikre et bredbåndstilbud til alle sine innbyggere, sier Grande Røys.

Fornyingsministeren gir Norges Forskningsråd i oppdrag å fordele prosjektmidlene gjennom Høykom-programmet. Forskningsrådet vil fordele midlene etter søknader fra fylkene. Det stilles krav om egenandel, og fylkeskommunene blir oppfordret til å ta en koordinerende rolle.

I følge en kartlegging gjennomført av Teleplan har 99,6 prosent av husstandene i landet i dag et bredbåndstilbud, fast eller mobilt. Omlag 8 000 husstander i landet mangler i dag et bredbåndstilbud.

Til toppen