Gir deg 2 megabit web-surf på vanlig telefonlinje

Syvende juni lanserer Telenor ADSL rettet mot små og mellomstore bedrifter. Prismessig er tjenesten dyrere enn ISDN, men billigere enn leide samband og vil kunne gi båndbredder på opptil 2 Mbit/s til kunden og 448 kbit/s fra kunden.

Syvende juni lanserer Telenor ADSL rettet mot små og mellomstore bedrifter. Prismessig er tjenesten dyrere enn ISDN, men billigere enn leide samband og vil kunne gi båndbredder på opptil 2 Mbit/s til kunden og 448 kbit/s fra kunden.

Under presentasjonen av den nye tjenesten fredag gjorde administrerende direktør i Telenor Nett, Jan Edvard Thygesen, det til et poeng at Telenor er den første teleoperatøren i Skandinavia som lanserer denne typen bredbånds aksesstjeneste.

Telenors nye ADSL-tjeneste er basert på eksisterende telefoni- eller ISDN-linjer og kan benyttes samtidig med for eksempel ISDN. Telenor lanserer også et nytt Internett aksessprodukt som benytter ADSL; Nextel Aksess ADSL.

Telenor satte i fjor høst i gang en ADSL-test i Oslo, der noen bedrifter har hatt anledning til å teste ADSL-løsningene. Piloten har vært gjort i samarbeid med Tele 2 Norge, etter at Telia Norge trakk seg fra prosjektet i en tidlig fase.

ADSL er i første rekke et tilbud til bedriftskunder som har behov for mer båndbredde eller behov for å bruke båndbredde-krevende applikasjoner, og Thygesen sier at det først senere vil arbeides mot privatmarkedet.

Et omfattende arbeid er satt i gang for å utvide og forbedre kvaliteten i aksessnettet for å håndtere den økte etterspørselen etter bredbåndstjenester som dels ISDN representerer, i tillegg til ADSL. Det finnes en million linjer knyttet til ISDN-abonnementer i Norge, noe som er en tredel av alle linjer. Men denne tredelen representerer mer enn en tredel av trafikken i telenettet.

- Dette forteller oss at økt kapasitet bidrar til økt bruk, sier Thygesen.

Telenor vil øke tempoet i utbygging og forbedring av aksessnettet om det skulle vise seg at etterspørselen i markedet skulle øke mer enn ventet.

I første rekke er det kunder i enkelte deler i Oslo, Tromsø og Bærum som kan benytte ADSL, mens det senere i år skal åpnes muligheter for deler av Stavanger, Bergen og Trondheim.

Telenor lanserer samtidig en ny tilknytningstjeneste for Internett-leverandører, som gjør at også Telenors konkurrenter kan gjøre seg nytte av ADSL-teknologien.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
Teknologi som muliggjør rask overføring av data på det kobberparet du har inn i ditt hus eller bedrift samtidig som det samme kobberparet benyttes til telefoni og ISDN. Data overføres asymmetrisk. Dette betyr at du får en større hastighet/båndbredde til deg enn du sender til nettet. Dette samsvarer bra med at de aller fleste bruksområder på Internett i dag er søk- og nedlastningsorienterte.

Telenor ADSL (alle priser er eks. mva)

Hastighet til kunde Hastighet fra kunde pris per mnd. pris per kvartal
2048 kbit/s 448 kbit/s 1950 kr 5850 kr
1024 kbit/s 384 kbit/s 1650 kr 4950 kr
640 kbit/s 256 kbit/s 1250 kr 3750 kr

Kilde: Telenor Nett AS

Nextel Aksess ADSL (alle priser er eks. mva)

Hastighet til kunde Hastighet fra kunde pris per mnd. etablering
2048 kbit/s 448 kbit/s 11990 kr 6990 kr
1024 kbit/s 384 kbit/s 8990 kr 6990 kr
640 kbit/s 256 kbit/s 6990 kr 6990 kr

Kilde: Telenor Nextel AS

Til toppen