Gir IT-penger til innvandrerkvinner

Gir IT-penger til innvandrerkvinner

Fornyingsminister Heidi Grande Røys bevilger 750.000 kroner til et dataprosjekt der målgruppen er kvinner med innvandrerbakgrunn.

- Vi har fått en klar utfordring fra Oslo kommune. Vårt beste bidrag til arbeidet med å sørge for at flere innvandrerkvinner får digital kompetanse og kjennskap til IKT er å gi støtte til prosjektet, sa fornyingsminister Heidi Grande Røys på konferansen "Lysere fremtid for Oslos minoriteter".

Oslo kommunes enhet for mangfold og integrering søkte midler til prosjektet "D@mer og d@ta - en satsing for fr@amtida". I sin søknad skrev de blant annet:

"Av kvinner med ikke-vestlig bakgrunn i Norge er nesten halvparten bosatt i Oslo og Akershus. Kvinnene har lavere arbeidsdeltakelse og lavere inntekter. Mange mangler grunnleggende ferdigheter for å kunne møte samfunnets økende og varierte krav, tilpasse seg raske endringer i samfunnet og være kvalifisert nok til å kunne tilpasse seg i det som til tider er en veldig krevende rolle både som forelder, arbeidssøker/arbeidstaker. Når for eksempel valgdetagelse er lav blant kvinner med minoritetsbakgrunn er dette noe som bør være en indikasjon på deres (manglende) samfunnsdeltagelse."

- Det å beherske IKT-teknologien og kunne følge med på internett er helt avgjørende i dagens samfunn. Alle må kunne data for å få en jobb. I dag går vi glipp av en viktig ressurs når innvandrerkvinner i for liten grad er med i den digitale hverdagen. Derfor må vi sørge for at alle har tilgang til IKT og kompetanse til å bruke de mulighetene det gir oss, sier Røys.

Til toppen