Gir lese- og sende-kvittering for epost

eNotarius har lansert et nytt og enklere system som gir sikker kvittering - både for sending og lesing av epost.

Gir lese- og sende-kvittering for epost

eNotarius har lansert et nytt og enklere system som gir sikker kvittering - både for sending og lesing av epost.

Det er mulig å logge sending og mottak av epost med vanlige systemer, men disse gir ikke noe stor sikkerhet. Mottakere kan blant nekte å gi lesekvittering.

Norske eNotarius lansert et system for dette i 2002 og nå forbedrer selskapet systemet. Systemet fungerer ved at man sender eposten til eNotarius-servere som så lagre og logger utsendelse. Mottaker får så en epost med en beskjed om å gå til en unik URL på serveren til eNotarius.

Denne URLen er det bare mottakere som kjenner og når den blir brukt, kan dermed eNotarius logge at mottaker har mottatt og lest eposten. I en rekke tilfeller er sikker logging hos en uavhengig partner viktig.

eNotarius eNmail kan også kryptere eposten. MOttakker får da en URL sammen med eposten for nedlastning av krypteringsmodulen som skal til for å lese eposten.

Dersom det er uenighet om hva som ble sendt hvor og når, kan eNotarius gå inn som en

tredjepart og bevise disse forholdene. Dermed kan misforståelser eller uenighet mellom sender og mottager av e-post være avgjort før saken blir en tvist, forteller Christian Martinsen, markedssjef i eNotarius Norge.

eNotarius eNmail fungerer som et abonnement. Brukeren installerer et plug-in fra eNotarius i e-post klienten sin for kommunikasjon med sentral tjeneste som sørger for all sikkerhet. Abonnementet koster 700 kroner i året per bruker og har ingen begresninger på antall sendte epost.

Til toppen