JUSS OG SAMFUNN

Gir mer til forskning og gründere

Næringsminister Sylvia Brustad gir mer penger, men innovasjons-meldingen kommer først senere i høst.

7. okt. 2008 - 10:33

Regjeringen har i dag lagt frem sitt statsbudsjett for 2008. Selv om budsjettet formelt sett skal vedtas, er det lite trolig at det blir snakk om store endringer ettersom regjeringen har flertall.

Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad forteller at de med de nå satser penger på innovasjon og forskning.

– Det er nå vi må investere i framtida. Ved en styrket satsing på innovasjon i dette budsjettet stiller vi oss bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

Hun trekker frem næringsrelevant forskning, bruk av design, entreprenørskap og forenkling som de viktigste virkemidlene som nå får mer penger.

- Globaliseringen skjerper konkurransen i verdensøkonomien og utfordrer vår evne til innovasjon og omstilling. For å opprettholde og øke velferden på sikt, er det nødvendig med fornyelse, sier Brustad.

Innovasjon er stikkordet for Brustad, men stortingsmeldingen der regjeringens innovasjonspolitikk skal presenteres kommer ikke før senere i høst.

Senere i høst vil regjeringen legge frem en stortingsmelding om innovasjon hvor regjeringens samlede innovasjonspolitikk presenteres.

Totalt bevilger regjeringen 19,7 milliarder kroner til forskning og utvikling i 2009. Det er cirka 1,6 milliarder kroner mer enn for 2008.

Av dette er det cirka 1,9 milliarder som skal deles ut til forskningsaktiviteter over Nærings- og handelsdepartementets budsjett. Norges forskningsråd 1.208 millioner kroner, 55 millioner mer enn i fjor.

– Dette budsjettet stiller oss bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer for omstilling og nyskaping, sier Brustad.

Mye av pengene går til miljøteknologi, og selv om dette er et fokusområde også for IT-bransjen, så er det tvilsomt om bransjen får mye av disse midlene.

Næringsministeren vektlegger næringsrelevant forskning, og øker midlene til FORNY-programmet med 8 millioner kroner. Dermed får de 80 millioner fra næringsdepartementet.

– Vi styrker også virkemidlene som skal hjelpe næringslivet med å øke sin forskningsinnsats, sier Brustad.

Entreprenørskapssatsingen som ligger tettest opp mot behovene til norske IT-gründere går gjennom Innovasjon Norge. Brustad og Regjeringen gir de et budsjett på 1.214 millioner kroner.

Innovasjon Norge får også 15 millioner ekstra til å bruke på FoU-kontrakter (Forskning og Utvikling). Totalt får de nå 265 millioner som kan brukes på å støtte slike næringslivsprosjekter.

Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) får en økning i budsjettet på 20 prosent. De får 625 millioner kroner, 53 millioner mer enn i fjor. 10 millioner av dette beløpet øremerkes den næringsrettede forskerutdanningsordningen Nærings-ph.d.

I tillegg til Innovasjon Norge, satser regjeringen på å styrke den regionale satsingen gjennom SIVA.

Næringsminister Brustad mener at Regjeringen nå har gitt næringsrelevant forskning 560 millioner kroner mer siden regjeringsskiftet i 2005. Hun hevder at det er en økning på 40 prosent i denne regjeringsperioden.

    Les også:

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Store muligheter for norsk design i USA
Store muligheter for norsk design i USA
Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.