Gir norsk nettleksikon dødsdom

- Nei til statlig drift av Store norske, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

Kommjobb for SMK ved Arvid Samland
Kommjobb for SMK ved Arvid Samland

- Nei til statlig drift av Store norske, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

Oslo (NTB-Arne Børcke): Kulturministeren er helt kategorisk: Det er ikke aktuelt for staten å overta driften av Store norske leksikon. Dermed avvikles leksikonet fra 1. juli.

– Jeg ønsker ikke at vi fra statens side skal overta driften av virksomheten. Verken annonsører eller brukere har vist tilstrekkelig interesse for Store norske til at driften bærer seg, og det er jo et tydelig signal. Jeg kommer heller ikke til å støtte søknaden om økonomisk støtte til drift ut 2011, sier kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) til NTB.

Torsdag sendte Kunnskapsforlaget ut en pressemelding om at eierne Aschehoug og Gyldendal har besluttet at all drift av nettstedet storenorskeleksikon.no avvikles med virkning fra 1 juli. Forlaget vil heretter konsentrere seg om ordbøker. Samtidig ble staten invitert til å bidra til videre drift gjennom en offentlig stiftelse.

Wikipedia seiret
Leksikonet var en stor økonomisk suksess for eierne fram til slutten av 1990-årene. I årene etter dette har Aschehoug og Gyldendal tapt omtrent like mye på å holde Store norske leksikon oppe, som de tjente i de 20 foregående årene.

Forlaget argumenterer imidlertid for at den nasjonale institusjonen Store norske leksikon bør leve videre. Derfor er eierne villige til å stille data, apparat rundt og nettstedsteknologi til disposisjon for en stiftelse med offentlig støtte.

Administrerende direktør i Kunnskapsforlaget, Kristenn Einarsson, opplyser til NTB at det først og fremst er konkurransen fra det amerikanskbaserte, brukerstyrte gratisleksikonet Wikipedia som gjør det umulig å drive Store norske uten offentlig tilskudd.

Ordbokforlag
Den negative utviklingen har ifølge Einarsson allerede ført til at forlaget har sluttet å betale honorar til 350 fagpersoner som har vært engasjert time for time. I tillegg vil nedleggelse berøre fem årsverk i leksikonredaksjonen.

– Det mest triste er at en nedleggelse vil føre til at et fantastisk leksikalsk miljø må oppløses. Det er trist ikke bare for oss, men også for nasjonen, sier forlagsdirektøren.

Han opplyser at Kunnskapsforlaget i stedet for leksikondriften vil ytterligere oppruste ordbokproduksjonen, både i bokform og den digitale tjenesten ordnett.no.

– Vi trenger et fagbasert, nasjonalt leksikon. Vårt tilbud er vederlagsfri overdragelse på betingelse av at leksikonet drives seriøst videre som nasjonalt fagfolkleksikon. Vi vil selvsagt kunne stille med vår kompetanse, sier han.

Endelig avgjort
Men i Kulturdepartementets politiske ledelse møter han døve ører:

Kulturministeren presiserer overfor NTB at hun har satt seg godt inn i denne saken, og kjenner godt til argumentene for statlig overtakelse.

– Men det er til syvende og sist et spørsmål om staten skal ta seg av en oppgave som det ikke er tilstrekkelig interesse for blant brukerne, sier statsråden.

– Forlaget har anmodet om et møte før endelig avgjørelse. Hvordan stiller du deg til det?

– Det kan godt hende at jeg skal møte dem, men jeg har tatt stilling til at vi ikke skal støtte dette prosjektet økonomisk, svarer statsråden kategorisk. (©NTB)

    Les også:

Til toppen