Gir opp å finne ID-standard mot spam

IETF nedlegger gruppen som skulle spesifisere en ID-standard mot spam.

IETF nedlegger gruppen som skulle spesifisere en ID-standard mot spam.

Gruppen etablert av standardiseringsorganisasjonen IETF for å spesifisere en ID-standard som kunne redusert spamplagen betraktelig, er nedlagt. Gruppen, offisielt kjent som «MTA Authorization Records in DNS», forkortet MARID, var låst i en strid om teknologi og patentrettigheter i diskusjonen om et forslag fra Microsoft kalt Sender ID.

    Les også:

Sender ID kombinerer en Microsoft-teknologi kalt CallerID med den AOL-initierte Sender Policy Framework (SPF) fra Pobox.com. Microsoft ville forbeholde seg retten til å spesifisere lisensbetingelser for bruken av Sender ID. Dette fikk åpen kildekodefellesskapet til å steile. Da Apache Software Foundation som står bak verdens mest utbredte webserver, trakk sin støtte til Sender ID, gjorde AOL det samme.

Onsdag kveld skrev MARIDs koordinator Ted Hardie i en e-post til gruppas medlemmer at framfor å fortsette orkesløse skinndiskusjoner, var det bedre å nedlegge gruppa og heller gi store e-posthåndterere en anledning til å prøve ut forskjellige ordninger. I praksis innebærer det en eller annen variant eller utvidelse av SPF mot det Microsoft måtte finne på. I tillegg kommer andre forslag, som «Client SMTP Authentication» (CSV) og «Domain Name Accreditation» (DNA)

Hardie skrev at IETF kan komme tilbake på banen når tiden er moden for å sammenlikne konkrete erfaringer.

Nedleggelsen av MARID støttes av Anti-Spam Research Group (ASRG) som sier til InternetNews at ingen egentlig vet om verken SPF eller Sender ID ville fungert i praksis, og at det følgelig er påkrevd med en periode med utprøving.

Til toppen