Gir opp desktop

Trenden går fra «mobil først» til «bare mobil», ifølge IT-gigant.

Gir opp desktop
Tilnærmingen pc/mobil er i ferd med å bli snudd på hodet. Stadig oftere blir mobile løsninger viktigere, mens dekstop-versjonen kommer i andre rekke, mener Ved Sen, direktør mobile løsninger i Cognizant UK & Europa. Bilde:

Fremveksten av smarttelefoner og nettbrett har gitt varige endringer i hvordan folk og virksomheter forholder seg til teknologi.

Det stadig fallende PC-salget er del av samme utvikling. Økt bruk av mobile enheter gjør det nødvendig å tenke nytt.

Trenden med at virksomheter tilbyr mobilutgaver som et tillegg er i ferd med å erstattes av en ny tilnærming der mobilappen blir viktigst. I noen tilfeller også eneste plattform.

Det hevder Ved Sen, europeisk direktør for mobile løsninger i Cognizant, en global leverandør av IT-tjenester med nærmere 165.000 ansatte.

– Vi har jobbet tett med kunder på tvers av mange sektorer, som banknæringen, detaljhandel og media, som har gått over til «mobil først» de siste to årene. I 2013 er det blitt tydelig at en del bedrifters nettsider besøkes oftere fra mobiltelefon enn fra desktop-maskiner, sier Sen til digi.no.

Programvare tilpasset den tradisjonelle skrivebord-metaforen (desktop) settes da i andre rekke.

PC-løse kunder

Allerede neste år tror Cognizant-sjefen at flere vil vrake desktop helt. Ifølge ham er neste fase en naturlig videreutvikling, der vi får se at hele kundeforholdet fra start til slutt er styrt gjennom mobile enheter.

– Det globale salget av smarttelefoner overgikk pc-er for første gang i slutten av 2011. Det er derfor ikke vanskelig å forestille seg en tid, der en del av brukerne eier en smarttelefon eller et nettbrett, men ingen pc, fortsetter London-baserte Ved Sen.

En bank eller butikk vil nødvendigvis måtte forholde seg deretter. Det blir nødvendig å tilby løsninger der de må håndtere hele kundens livssyklus mobilt. Dette gjenspeiles også i strategien til nordiske selskaper, påpeker han.

– Vi oppgir ikke hvem vi jobber med, men vi har definitivt møtt kunder i Norden som aktivt planlegger en slik tilnærming.

Cognizant ønsker ikke å gå i detaljer om lokale forhold, men har kapret flere store norske og nordiske kunder i senere år. Posten Norge, Orkla og Volvo er på kundelisten.

Ved Sen trekker fram banksektoren som en næring som særlig har kommet langt i satsingen på mobil. Tall fra næringen viser ifølge ham at kunder i snitt logger seg inn på nettbanken via web 5-6 ganger i måneden, mens det tilsvarende tallet for mobilapp er nærmere 20 ganger. Kanskje ikke helt overraskende når dette tross alt er enheten vi alltid har for hånden.

Han advarer imidlertid mot å tro at «mobile only»-trenden representerer et fullstendig skifte vekk fra desktop-applikasjoner.

– Men det representerer en disruptiv overgang for å tjene et visst segment av kunder, som bare har mobil. Så lenge noen fortsatt ønsker å bruke pc, uansett hvor liten andelen blir, så tror vi at selskapene er nødt til å beholde et pc-basert alternativ også.

– Hvilke mobile plattformer er det nødvendig å støtte? Og hva er ditt syn på HTML5 kontra native apper?

– For tiden krever de fleste markeder iOS, Android og Window, og særlig i Norden. Det kan oppnås på mange ulike måter, og gjennom en rekke forskjellige verktøy og plattformer. En slik tilnærming er HTML5, som er plattform-nøytralt - til en viss grad.

Anbefalingen de gir til kundene sine i dag er å være ekstremt følsomme for appens kontekst, blant annet med avveininger knyttet til kostnader, hva slags bransje, leverandør og brukeropplevelse man sikter mot.

– En typisk tilnærming er å vurdere hybride løsninger med en passende miks av HTML5 og native app. Her anbefaler vi å gå vekk fra enten/eller-diskusjonen.

    Les også: