Gir Sense medhold om 25 prosent lavere trafikkpris

Telenor Mobil nådde ikke frem med sin anke om oppsettende virkning overfor Samferdselsdepartementet i den såkalte Sense-saken.

I meklingssaken mellom Sense Communications International ASA og Telenor Mobil har Samferdselsdepartementet i dag fattet vedtak om iverksetting.

Vedtaket gjør det klart at Telenor Mobil allerede nå må tilby Sense priser som ligger 25 prosent under dagens nivå.

Les også

"Telenor Mobil gis ikke medhold i anmodning om oppsettende virkning for Post- og teletilsynets vedtak 7. oktober d.å. i meglingssak mellom Telenor Mobil AS og Sense Communications International ASA, bortsett fra at vedtakets angivelse av virkningstidspunkt gis oppsettende virkning til etter at klagen er avgjort.

Inntil klagen er avgjort, innebærer dette at nye priser iht. vedtaket skal gjelde fra 29. oktober d.å. Dette betyr at eventuell tilbakebetaling for tidsrommet 01.01.02 - 29.10.02 utstår til klagen er avgjort av Samferdselsdepartementet.
"
Vedtaket betyr med andre ord at de nye prisene gjelder umiddelbart, men at ankesaken til Telenor fortsatt vil behandles.

Til toppen