Gir straksbilde av tjenestenivået

Det lyser rødt ved den web-baserte utlånstjenesten. En ny tjenesteorientert overvåker fra Mercury klager raskere enn kunden.

Det er gjerne noe spesielt over IT-selskaper som fortsetter å vokse i krisetider. Årsaken til at Mercury Interactive faller i denne kategorien, er at programvaren for testing og overvåkning gir nærmest utrolige gevinster. I stedet for å kjøpe nye servere og mer båndbredde, bruker du Mercury-verktøyene til å finne ut nøyaktig hvor flaskehalsene er. Følger du anbefalingene og fininnstiller maskin- og programvaren, kan du regne med å femdoble ytelsen ut til dine brukere og kunder. 3000 bedrifter har allerede gjort det. 400 prosent ytelsesøkning er gjennomsnittet for disse. Da unngår man feilinvesteringer, som hos en av Mercurys norske kunder, der man ropte om hjelp etter å ha tredoblet maskinkraften og bare registrert ti prosent bedre ytelse.

    Les også:

Mercury har funnet at tiden nå er inne for dem selv å ta et skritt oppover i verdikjeden, ved å lansere et tredje trinn i det Gartner kaller BTO eller "business technology optimization".

– Verktøyene våre har hittil gått ut på å sikre at tjenesten eller applikasjonen er produksjonsklar, og at den fungerer tilfredsstillende med maksimal ytelse når den først er i drift. Nå har vi sett nærmere på hvordan man kan følge med i sanntid i det tjenestenivået som man faktisk leverer, forklarer daglig leder Wasim Zayed i Mercury Norge.

Konseptuelt er dette såre enkelt. Skjermbildet nedenfor viser et utsnitt av klientskjermbildet – levert gjennom nettleser – til produktet Topaz Business Availability. Man driver en bank, sjekker online-tjenestene, og ser at det lyser rødt under "bruker", selv om det lyser grønt under "system".

– Dette illustrerer en typisk situasjon, sier Zayed. – Overvåkningen av den tekniske prosessen viser at alt er i orden. Det er overvåkningen innrettet fra brukerperspektivet som forteller at noe er galt.

Under "online banking" har man klikket på "special services" der det også lyser rødt fra brukersperspektivet, og grønt fra systemperspektivet. Den mer detaljert listen viser at det er en kritisk feil ved utlånstjenesten. Her er det rød ring rundt rødt lys. Den grønne ringen rundt rødlyset ved "solution" tyder på at man bør prioritere "loans". Dessuten bør begge rødlysene i brukerperspektivet prioriteres foran de to rødlysene i systemperspektivet, fordi tekniske feil i systemene "insurance" og "credit cards" ennå ikke har slått ut i forringet tjenestenivå til brukeren.

– Dette illustrerer et begrep som både analytikere og globale konsulentselskaper har diskutert: "digital cockpit". Gartner, Forrester og Accenture har alle stilt spørsmålet: "Hva har IT-sjefen av verktøy for å måle sin egen ytelse, i form av leveranse, tjenestenivå og så videre?" Hittil har svaret vært: "Ingenting!" Man kan følge med i bedriftens økonomiske prestasjoner fra time til time, men ikke i IT-baserte tjenester som kan være kritisk for økonomien.

Zayed mener denne formen for førerpanel for IT-baserte tjenester muliggjør en langt bedre kvalitetskontroll enn de fleste er i stand til å levere i dag.

– Kontrollpanelet lar deg drille ned til der feilen har slått ut. Hvis du har testet systemet, vil du kunne få opp testdataene og sammenlikne med det kontrollpanelet sier. Kanskje du avslører at du har hoppet over noe som skulle vært testet. Da gjør du ikke samme feil en gang til, og neste gang du legger ut en tjeneste, kan du begynne på et høyere kvalitetsnivå.

I tillegg til det helt nye produktet Topaz Business Availability, har Mercury gjort det grepet å samle sine produkter for henholdsvis ytelsestesting (LoadRunner, WinRunner og Test Director) og ytelsesstyring (ActiveTune og ProTune) i én pakke, eller suite: Optane.

;