Gir ut lærebok om innhold på web

Web-redaktør Nina Furu vil at noen som har jobbet lenge i bransjen snart begynner å nedtenge noe av det de har lært, for å bygge opp et slags felles erfarings-fond. Nå tar hun skjeen i egen hånd, og til høsten lanseres hennes lærebok om innhold på nett.

Boken heter 'Redigering for web' og HjemmeNett-redaktør og digitoday-skribent Nina Furu har deadline om drøye to uker.

Boken kommer ut på Høyskoleforlaget i høst, og forfatteren håper at den skal kunne få innpass som lærebok både på Institutt for Journalistikk og på assorterte web-kurs rundt om på privatskolene.

Hun er opptatt av at noen snart begynner å nedtegne litt av det de har lært, de som har jobbet med web i noen år.

- Faktum er jo at bransjen fortsatt er både ny og umoden, men skal vi noen gang bygge opp et slags "felles erfarings-fond" er det på tide at det kommer noen lærebøker i faget på norsk. Og siden ingen andre gjorde det, så følte jeg nesten at jeg fikk trå til selv, sier hun i et intervju med digitoday.no.

- Og ja, legger hun til, - jeg prøver å bruke norsk sånn thereabouts, men easy er det jo ikke ;-)

Boken hennes er ment som en begynnelse. - Kanskje følger jeg opp selv, kanskje gjør noen andre det. Det har tross alt kostet noen investormillioner å utdanne nettstaben i Norge, påpeker Furu.

Målet er altså å lage en norskspråklig lærebok i utvelgelse og bearbeidelse av innhold på nett.

Og her kommer diskusjonen: Hva er innhold på nett? Det er adskillig mer enn artikler, sier web-redaktøren. Hun har delt opp 'innhold' i to kategorier, informasjon og funksjonalitet.

Informasjon er for eksempel artikler, kunnskapsdatabaser, kartverk og informasjon om de ansatte i en bedrift. Funksjonalitet kan være navigasjon, søkefunksjoner, testfunksjonalitet, spill, chat og dyplenking.

Alt dette er innhold som skal tilrettelegges for nettmediet. Furu synes at av alle 'nettyrkene' (web-design, programmering o.l) er web-redaktørene de som har minst faglig veiledning å støtte seg til.

- Den innholdsansvarlige er kanskje den mest tonangivende for hvordan et nettsted skal være. Det bør være slik. Teknisk løsning og design bør være underordnet den kommunikasjonsoppgaven som den innholdsansvarlige er sett til å forvalte.

Nettaviser eller bedrifter som har egne nettsteder bør tenke: Hva vil vi oppnå? Hva vil vi kommunisere? Den jobben, med tilretteleggelse, utvelgelse og definering, finnes det ingen lærebok for. Det finnes fint få kurs i det også, legger hun til.

Nina Furu håper, siden hun er en av de i landet som har jobbet lengst med dette, at hun skal kunne dele erfaringer som kan være nyttige for mange.

Målgruppen?

- Dette skal være en lærebok for de som har eller som utdanner seg til å få ansvaret for daglig innholdsmessig drift av et nettsted. Pluss alle som skriver innhold for web. Og ikke minst for de som planlegger en webløsning.

Vanlig fremgangsmåte for å starte et nettsted er å kontakte et designbyrå eller et teknisk byrå (såkalte nettkonsulenter). De begynner naturlig nok med design eller teknisk løsning. Dette er feil, mener Furu.

- Man må begynne med å definere innhold, målgruppe og hva man faktisk vil kommunisere. Ellers begynner man i feil ende, og da er det vanskelig å få til noe bra, mener hun.

Innholdsansvarlige kan ha mange forskjellige yrkestitler, som foreksempel webmastere, content managere, informasjonsmedarbeidere, produktsjefer, markedssjefer, pressetalsmenn... Det er i hvert fall ikke bare redaktører.

Hun har holdt på ett års tid med boken, og de siste par ukene før deadline skal hun gjøre "redaktør-jobben", nemlig sortere og renskrive.

Og hun innrømmer: - Ja! Jeg bruker ordet frames. Konsekvent.

- Det første kapittelet skrev jeg for et år siden og nå ser jeg at jeg brukte flere engelske ord da enn jeg gjør nå. Jeg har faktisk rettet opp en del. Nettspråket har forandret seg og fornorsket seg det siste året.

Ord hun har byttet ut er blant annet site (med nettsted) og linker (med pekere).

Forlaget har, ifølge Furu, foreløpig ingen planer om å gi ut boken i elektronisk form. Og selv om forfatteren er enig i at boken burde publiseres på nettet, blir heller ikke det tilfelle - med det første i hvert fall.

- Jeg må jo leve også, sier hun.

Til toppen