Gir Volvos sjørace et ansikt utad

Serverne som drifter nettstedet til Volvo Ocean Race er optimalisert for en trafikk på 17.000 sidetreff per sekund, og har siden 22. september hatt 100 prosent oppetid. Det er teknisk prosjektleder for seilasens nettsted, Mark Dwyer spesielt glad for.

Serverne som drifter nettstedet til Volvo Ocean Race er optimalisert for en trafikk på 17.000 sidetreff per sekund, og har siden 22. september hatt 100 prosent oppetid. Det er teknisk prosjektleder for seilasens nettsted, Mark Dwyer spesielt glad for.

Så langt har nettstedet til Volvo Ocean Race levert 18 millioner hits på det meste i løpet av en dag, men er dimensjonert for 17.250 hits per sekund og en treffstørrelse på 2,5 kb/s noe som tilsvarer 345 MB/s. Nextra anslår at antall treff maksimalt vil utgjøre 100 til 200 millioner per døgn, som rundt regnet vil bety mellom 5 til 10 millioner sidevisninger per døgn.

I nærheten av det tror ikke teknisk prosjektleder for Volvo Ocean Race, Mark Dwyer, at det ikke er mulig å komme før båtracet kommer tilbake til Europa til våren. Derfra kommer vel 60 prosent av trafikken til nettstedet.

- Det er i Tyskland, Norge og Sverige at interessen for Volvo Ocean Race er størst. Nå mens båtene oppholder seg i Australia er det større interesse der, sier Dwyer, som selv er derfra. I USA er det heller marginal interesse for denne seilasen. For fire år siden hadde en båt i seilasen en kaptein fra USA som bidro til større interesse derfra.

Trafikken var størst da seilasen startet, og det er ventet at den vil ta seg opp igjen når båtene nærmer seg Europa. - Vi ser at trafikken følger omtalen løpet får. Liten omtale gir mindre trafikk. det er heller ikke tilfeldig at seilasen slutter i Kiel i Tyskland, der interessen for seilasen er stor, blant annet fordi en tysk båt leder løpet etter første etappe.

Det er Nextra som drifter serverne for Volvo Ocean Race med utgangspunkt i en atomsikker fjellhall i Bergen. Dette er for tiden det mest besøkte nettstedet som hostes fra Norge. Bare Big Brother var større, om en måler etter MB (megabyte).

I tillegg til de pålagte opplysningene om vær og vind, posisjon og fart, må båtene sende over en viss mengde med lyd og bilder som så publiseres på nettstedet. Om bord i båten News.corp er dette er svært prioritert område på grunn av sponsoren, og herfra sendes det over så mye som mulig.

I tillegg kan båtene frivillig sende over e-postmeldinger til et eget forum som publiseres uredigert. djuice har vært en av de mer aktive båtene, blant annet fordi utstyret om bord i stor grad har fungert hele veien.

Dataene oppdateres fra Volvos sentral i Southampton hver sjette time på bakgrunn av de opplysningene om kommer fortløpende fra båtene.

Server-løsningen som er valgt for dette oppdraget er basert på et cluster av fire sevrere som opereres i parallell fra Bergen, i tillegg til cashe-servere i Oslo og Frankfurt. En grunn til at serverne står i Europa er tilgangen til returkapasitet på trafikken over Atlanterhavskabler der det fremdeles er slik at 80 prosent av trafikken går fra USA til Europa.

- 60 prosent av trafikken til nettstedet kommer fra Europa, derfor valgte vi en europeisk hostingpartner. Nextra ble valgt fordi vi mente de hadde den beste løsningen. Blant annet leveres muligheter for en båndbredde på 345 MB/s, sier Dwyer til digi.no.

I Southampton sitter et team av prosjektledere, redaksjonelle medarbeidere og designere som syr hele nettstedet sammen. Eneste forskjellen fra for fire år siden, bortsett fra at havseilasen da het Whitbread, er størrelsen på teamet som nå bare er en liten del av de 50-talls personene som tidligere jobbet med dette.

- Siden vi er så få er det desto viktigere at alt fungerer, sier han. Så langt har Nextra levert 100 prosent oppetid. Det betyr i realiteten at jeg kan jobbe med andre ting. Nå håper vi at dette fortsetter til 9. juni neste år.

Da er havseilasen slutt og nettstedet går i dvale til neste havseilas starter i 2005. Dwyer sier at Volvo nok vil evaluere hele opplegget og bestemme seg for hva en skal gjøre blant annet med den store trafikken som en skaper. Men så langt er det ingenting som tyder på annet enn at nettstedet går i dvale.

Til toppen