Gir Wikipedia nytt ansikt med Ajax

Teknologiplattformen Ajax får stadig nye bruksområder. «Gollum» er et eksempel på dette.

Teknologiplattformen Ajax får stadig nye bruksområder. «Gollum» er et eksempel på dette.

Stadig flere får øynene opp for Ajax, en plattform hvor velkjente teknologier som XHTML, CSS og JavaScript benyttes sammen med XMLHttpRequest-objektet, som gjør det mulig å utveksle data asynkront med en webserver. Dette gjør det blant annet oppdatering av websider mulig, uten at nettleseren må laste ned websiden på nytt.

Harald Hanek, en tysk utvikler, har benyttet Ajax for å lage et nytt brukegrensesnitt til Wikipedia. Han forteller på sitt nettsted at han opprinnelig gjorde dette å gi datteren et enklere og raskere brukergrensesnitt til Wikipedia. Det originale grensesnittet mener han er for overfylt.

    Les også:

Brukergrensesnittet, som kalles «Gollum», beskrives av Hanek som «The Wikipedia Browser», men det er ikke egentlig et selvstendig program, men lastes i en vanlig nettleser. Det tilbyr likevel et eget sett med navigasjonsknapper, egne bokmerker og knapper for redigering og anbefaling av Wikipedia-artikler. Dessuten er visningen av selve nettstedet betydelig forenklet.

Foreløpig skal Gollum fungere sammen med nettleserne Firefox, Internet Explorer, Netscape og Safari.

Gollum er foreløpig utgitt i en betautgave på en rekke forskjellige språk. Den tilbys som åpen kildekode utgitt under GPL.

Ifølge News.com finnes det også andre prosjekter som knytter sammen Ajax og Wikipedia. Dette inkluderer Placeopedia, som kombinerer Wikipedia-artikler med Google Maps.

Onsdag ettermiddag meldte Harald Hanek til digi.no at Gollum nå også er tilgjengelig med norsk brukergrensesnitt.

Til toppen