Gir Windows 8 en smak av Chrome OS

Chrome 32 klar med en rekke nyheter.

Gir Windows 8 en smak av Chrome OS
I Modern UI-modus ligner Chrome 32 svært mye på Chrome OS. Bilde: Google

Google kom i går med Chrome 32, den største oppdateringen til nettleseren på ganske lenge. Den nye versjonen bringer med seg en rekke nyheter, hvorav flere har blitt omtalt av digi.no tidligere.

Den mest omfattende av nyhetene er en ny design på Modern UI-utgaven av Chrome for Windows 8. Åpner man denne, kommer man inn en brukergrensesnitt som svært likt det man finner i Chrome OS. Det inkluderer et eget skrivebord med oppgavelinje, hvor man kan opprette snartveier til websider- og applikasjoner.

En nyhet som trolig vil glede langt flere, er ikonene som nå vises i fanene hvor innholdet lager lyd. Har man mange faner åpne, kan det være vanskelig å finne ut hvilken som plutselig begynner å støye. Det vises også ikoner som markerer faner som tar i bruk webkameraet eller som kringkaster innhold til Chromecast.

Chrome 32 inkluderer også ny funksjonalitet for blokkering av skadevare. Nytt er også «Overvåkede brukere».

Det har en stund vært mulig å opprette flere brukerprofiler lokalt i Chrome. I Chrome 32 er det også mulig å opprette brukerprofiler som først og fremst er beregnet for barn. Brukerprofilen vil administreres av en bruker med Google-konto. Vedkommende kan da se nettleserloggen til de overvåkede brukere, samt opprette hvite- eller svartelister over nettsteder brukeren får eller ikke får besøke. Dessuten er SafeSearch i utgangspunktet aktivert i disse profilene og kan kun endres av administratoren. Men Overvåkede brukere anses fortsatt å være på betastadiet.

Med Overvåkede brukere kan foreldre bedre kontrollere hva barna gjør og får gjøre i nettleseren.
Med Overvåkede brukere kan foreldre bedre kontrollere hva barna gjør og får gjøre i nettleseren. Bilde: Google

Chrome 32 inkluderer også en rekke feilrettinger, samt elleve sikkerhetsfikser. Dessuten følger versjon 12 av Flash Player med.

Blink

Uavhengig av gårsdagens lansering har utviklergruppen som jobber med renderingmotoren Blink i Chromium-prosjektet, presentert noen av planene som gruppen har for 2014. Blant fokusområdene er å forbedre ytelsen til Blink på enheter med begrenset ytelse, noe som først og fremst betyr mobiltelefoner.

– Webbruken fortsetter å flytte seg fra desktop til mobil. Likevel er den mobile weben fortsatt langt unna å nå sitt potensial, delvis fordi webmotorer (som Blink) ikke er i nærheten å være gode nok på ytelsesbegrensede enheter. For å lykkes på mobil, må Blink ende 2014 med å være lang mer fantastisk på mobilen, skriver den Google-ansatte programvareingeniøren Eric Seidel i et diskusjonsinnlegg.

De konkrete målene er å gjøre skrolling og 60 Hz animasjon jevnere. Man ønsker å forbedre responstidene ved input, samt den innledende oppstartstiden. Blink skal være nummer én i alle troverdige og realistiske ytelsesmålinger for den mobile weben. Det loves redusert bruk av både strøm og minne. Det sistnevnte skal oppnås blant annet ved hjelp av et underprosjekt som kalles for Oilpan, som handler om innføringen av Garbage Collection i Blink.

I tillegg til å fjerne årsaken til mange minnelekkasjer, skal Oilpan også årsaken til «use-after-free»-krasj, noe som vil gi bedre sikkerhet. En presentasjon av Oilpan finnes her, mens en lengre gjennomgang er tilgjengelig her.

Man ønsker også å inkludere mer støtte for nye webstandarder og -teknologier, slik at den åpne weben i enda større grad kan konkurrere mot det systemspesifikke applikasjoner kan tilby.

Blant det som nevnes er «responsiv» bildevisning, push-levering av varsler, mer maskinvareintegrasjon, bedre offline-funksjonalitet og støtte for ServiceWorker. Det sistnevnte er et system i nettlesere som tilbyr hendelsesdrevne skripts som kjøres uavhengig av websider.

Et annet mål for Blink-temaet i 2014 er å tilby bedre, mobilorienterte webutviklingsverktøy.

    Les også:

Les mer om: