Gir Yahoo opp i Europa?

Omsetningen faller stadig raskere, mens snuoperasjonen lykkes i Amerika.

Gir Yahoo opp i Europa?
Toppsjef Marissa Mayer i Yahoo, her fotografert på Verdens økonomiske forum i Davos tidligere denne uken, satser først og fremst på Amerika og på nye inntektskilder for å sikre selskapets framtid. Bilde: Jason Alden/Bloomberg via Getty Images / All Over Press

Den falmede nettgiganten Yahoo la i går fram sine tall for fjerde kvartal og for hele året 2012. Den 37 år gamle toppsjefen Marissa Mayer, som har hatt jobben et halvt års tid og også brukt perioden til å føde sitt første barn, kunne glede seg over selskapets første kvartal med økt omsetning på fire år.

Selv om resultatet samtidig falt, var omsetningen så mye større enn ventet at børsen reagerte positivt da tallene ble kjent: Aksjen la på seg neste 3 prosent.

Regnskapet viser at omsetningen, sammenliknet med samme kvartal 2011, økte med 1,6 prosent til 1,35 milliarder dollar. Driftsresultatet falt med 21,6 prosent til 190 millioner dollar, og nettoresultat etter skatt falt med 7,9 prosent til 272 millioner dollar. (Bokføringen oppgir negativ skatt og samtidig betydelige finansinntekter.)

Yahoo fordeler inntektene sine på tre hovedsegmenter. Det største er «Display», det vil si bannerannonser, der omsetningen er ned 3,5 prosent til 591 millioner dollar. Segmentet «Søk» – der den strategiske avtalen med Microsoft slår ut – øker med 3,8 prosent til 482 millioner dollar. Det er det tredje segmentet, «Andre», som slår til i fjerde kvartal, med en økning på 10,4 prosent til 273 millioner dollar. Det er dette segmentet Mayer har fokusert på, og snudd utviklingen fra første halvår der «andre» inntekter var i ferd med å krympe.

– Vi har inngått nøkkelpartnerskap med blant annet NBC Sports og CBS Television, og vi har lansert fantastiske mobile opplevelser for Yahoo Mail og Flickr, forklarte Mayer da hun la fram tallene.

I pressemeldingen gjøres rede for andre partnerskap med amerikanske medier, samt et med Samsung rettet mot brukere av Samsung SmartTV.

I fjerde kvartal kjøpte Yahoo to amerikanske utviklingsselskaper spesialisert på mobilapplikasjoner, henholdsvis Stamped og OnTheAir.

Mayer har avholdt seg fra vidløftige strategiske uttalelser. Men det virker ganske klart at hun satser på å fornye Yahoo først og fremst gjennom partnerskap med amerikanske medieselskaper, særlig rettet mot mobil, framfor å konkurrere innen søk og bannerannonser.

Regnskapet viser at denne strategien er i ferd med å gjøre Yahoo til stadig mer av et amerikansk selskap, særlig på bekostning av Europa.

I 2011 hentet Yahoo 9,3 prosent av sin omsetning fra «Emea», det vil si Europa, Midtøsten og Afrika. I fjerde kvartal 2012 bikket andelen til 7,9 prosent. Tilsvarende øker Amerikas andel fra 71,7 prosent til 74,4 prosent.

Det er bare i Amerika at Yahoo økte omsetningen i fjerde kvartal, med 8,1 prosent til 908 millioner dollar. I Emea falt omsetningen med 12,0 prosent til 97 millioner dollar. Den falt også i Asia/Stillehavet, med 1,3 prosent til 217 millioner dollar, som fortsatt er godt over det dobbelte av omsetningen i Emea.

Tendensen virker ganske entydig: Europa spiller mindre og mindre rolle for Yahoo, og ingen av tiltakene som toppsjefen framhever som spesielt vellykkede i fjerde kvartal, har særlig relevans for denne verdensdelen.

Yahoo ser ut til å satse på vekst gjennom partnerskap med amerikanske medier, og la Europa seile sin egen sjø.

Les mer om: