Girer opp med norsk programvare i England

Norske Adra Match mener å kunne tilføre finansnæringen i England verdi med sine produkter.

Girer opp med norsk programvare i England

Norske Adra Match mener å kunne tilføre finansnæringen i England verdi med sine produkter.

I gamle dager ble regnskap ført manuelt, men IT-systemer for regnskapsføring kom tidlig på banen. Det er kanskje den typen programvareløsninger det finnes flest alternativer å velge mellom.

Blant de regnskapsoppgaver som kan kreve mye tid, men som likevel ikke er en del av bedriftens IT-baserte regnskapssystemer, er avstemming av innbetalinger med regnskapet.

Dette er et nisjeområde som den norske IT-bedriften Adra Match dominerer.

Adra Match har vokst seg store i Norden på programvare for automatiske kontoavstemminger og oppdatering av innbetalinger uten KID. Programvaren som markedsføres under varemerket Match, er i dag tatt i bruk av bortimot 3.000 bedrifter og offentlige etater i Skandinavia og Europa.

Nå vil det norske IT-selskapet etablere seg i England, som blir et viktig steg i den offensive strategien for å gjøre selskapet til en stor internasjonal aktør.

- Vi vil bevise at vårt produkt ikke bare kan være markedsledende i Norden, men også utover i Europa. Markedspotensialet i England er enormt, sier administrerende direktør i Adra Match, Christian Landmark.

England blir det tredje nye markedet Adra Match går inn i, utover Norge. Selskapet har etablert kontorer i Sverige og Danmark, tar tar sikte på å etablere seg i enda et europeisk land medio 2008. Med tunge investorer som Via Venture Partners og POD Holding, mener Adra Match alvor med sine vekstambisjoner i Europa.

Fordi mye av finansnæringen i Europa er samlet i London, og på grunn av størrelsen på markedet, har etableringen i England stor betydning på den internasjonale satsningen. Adra Match mener at de har alle forutsetninger for å lykkes med etableringen. Dette vil også være et godt fundament for videre etablering i Europa.

- Vi kjenner det engelske markedet godt. Markedet for automatisert avstemming er tilnærmet urørt. Det engelske næringslivet har et stort behov for effektivisering, og viser stor interesse for elektroniske løsninger, sier Landmark.

Adra Match spår en automatiseringsbølge i Europa. Innføringen av EUROSOX i 2008 vil føre til strengere regler av virksomhetsstyring og økt press på økonomiavdelingene. Dette stiller enda større krav til effektivisering og kontroll på regnskapene i bedriftene.

- Hvorfor føre med penn når det finnes programvare som gjør det automatisk? Det er bare et tidsspørsmål før dette blir den vanlige måten å gjøre avstemminger på. Undersøkelser viser tidsbesparelser på over 90 prosent sammenliknet med den manuelle metoden, hevder Landmark.

Løsningen sørger for at regnskapet til enhver tid er avstemt. Dette fører til at arbeidsprosessen forenkles, og at man kan hente frem et avstemt regnskap når som helst i året.

Til toppen