Giske gir bort gratis lærebøker på Internett

Rød Ungdom og Elevgeriljaen forlanger gratis lærebøker på Internett. Nå har statsråd Trond Giske gått dem i møte og lansert tre nye Internett-baserte læremidler i samfunnsfag.

- Ingen skal nå lenger tvile på at digitale læremidler vil få en stadig større plass i dagens skole og utdanning. Digitale læremidler kan være mer dynamiske, fleksible og levende enn en trykt bok; de kan oppdateres og videreutvikles kontinuerlig.

Dette sa undervisningsminister Trond Giske på en pressekonferanse på Elvebakken skole i Oslo tirsdag, der tre nye internettbaserte læremidler for samfunnsfag ble presentert.

Fra 1. september blir det for første gang i Norge tatt i bruk gratis digitale læremidler for elever i videregående opplæring. I første omgang gjelder dette Samfunnslære VK 1. De nye læremidlene representerer en helt ny og variert måte å nærme seg lærestoffet på. Elever og lærere får i første omgang tilbud om to års gratis bruk av disse internettbaserte læremidlene, som kan brukes som erstatning for eller som supplement til læreboka.

Også private aktører er på banen: Animerte gymnasfag på nettet

De tre læreverkene kan du fra første september finne her: Samfun.net (som er Aschehoug sitt digitale læremiddel) er et elevstyrt konsept hvor eleven selv kan velge arbeidsmåte og vei gjennom lærestoffet. Nettstedet består av fem hovedelementer - tre ulike innganger til lærestoffet og læringsarbeidet, et arbeidsverktøy for eleven og et administrasjonsverktøy for læreren.

Samfunnslære på nett, utfyller de trykte læremidlene. Tjenesten er utviklet av Cappelen, og muliggjør en fleksibel undervisning der man ikke er avhengig av tilgang til datamaskiner i alle timer. I tillegg til fagstoff med varierte oppgavefunksjoner og aktualitetstjeneste, inneholder tjenesten lærerfunksjon med mulighet for lokale eller individuelle opplegg. En reklamefri utgave av den elektroniske kunnskapsbasen Caplex er integrert.

S-vev er utviklet av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste. Den pedagogiske ideen bak S-vev er å gi elevene kunnskap og forståelse gjennom selvstendig arbeid med kilder og data. Målet er å utnytte elevenes naturlige nysgjerrighet og forskertrang.


Tjenestene kan også nås gjennom Skolenettet

Til toppen