Giske trygger overgangen fra analog tv

Kulturminister Trond Giske stiller vilkår for at NRK skal få lov til å avvikle analoge tv-sendinger.

Oslo (NTB): NRKs generalforsamling, kultur- og kirkeminister Trond Giske (Ap), tillater NRK å avvikle sine analoge fjernsynssendinger, men stiller flere vilkår for at statskanalen skal få lov.

– Beslutningen sikrer en trygg overgang til digitalt fjernsyn med et minimum av belastning for seerne, sier Giske i en kommentar til vedtaket som ble fattet torsdag.

Det digitale nettet som skal erstatte det analoge, skal regionvis innføres fram mot 2009. Da er det endelig slutt på de analoge sendingene.

Men NRK må innhente tillatelse fra Giskes departement for hver region som skal gå fra analogt til digitalt nett. Kravene går blant annet på at alle husstander skal ha gratis og ukryptert tilgang til minimum NRK1, NRK2, NRKs regionsendinger og døvetolktjeneste. Også eventuelle nye kanaler skal være gratis, og NRK må innføre supertekst-TV i løpet av perioden.

De digitale mottakerne som kreves for å ta inn de nye signalene skal ikke være dyrere enn 1 500 kroner, og NRK må sørge for at informasjon og teknisk bistand skal være tilgjengelig for den enkelte TV-seer i forbindelse med overgangen.

Alt skal dokumenteres i en egen evaluering til departementet.

– Rapportene skal gi departementet grunnlag for å avgjøre om vilkårene er oppfylt. Dersom vilkårene ikke er oppfylt vil departementet stoppe videre avvikling av analoge signaler, heter det i en melding fra Kultur- og kirkedepartementet.

Til toppen