Giske vil holde øye med Telenor

Det er Telenors eiermakt i tv-markedet som bekymrer kulturministeren.

Giske vil holde øye med Telenor

Det er Telenors eiermakt i tv-markedet som bekymrer kulturministeren.

Oslo (NTB-Jofrid Egeland): Kulturminister Trond Giske (Ap) sier det er viktig å følge nøye med på hvordan Telenor utøver den betydelige eiermakten selskapet har.

I Stortinget tirsdag sa kulturministeren at det ikke er tvil om at Telenor har fått betydelige eierinteresser i TV-markedet.

– Men for at man skal kunne gripe inn, må det være klare indikasjoner på at selskapet har misbrukt sin mediemarkedsmessige posisjon. Jeg kan ikke nå si at det er slike indikasjoner til stede, men det betyr heller ikke at alt er i orden, sa Giske.

Han sier at det nå skal ses nærmere på medieeierskapsloven dersom Stortinget vil.

Det var stortingsrepresentant Olav T. Lånke (KrF) som tok opp at han frykter at Telenors sterke posisjon i TV-markedet kan føre til misbruk.

Stortingsmelding
– Bør det gjøres en tilsvarende regulering av TV-markedet som det er innenfor avismarkedet? spurte Lånke.

Han tok også til orde for at det kanskje bør komme en egen stortingsmelding om Telenor.

Kulturministeren minnet om at det fins mange sett med regelverk som regulerer Telenors eierskap. Han viste til at både Post- og teletilsynet, Medietilsynet og Konkurransetilsynet har sine regelverk. Han påpekte at det avgjørende vil være hvordan Telenor utøver den store eiermakten sin:

– Utgangspunktet må være Telenors faktiske opptreden, sa Giske.

Enerettsposisjon
Viseadministrerende direktør i Telenor Broadcast, Erik Nord, sier i en kommentar at det er naturlig at Telenors posisjon diskuteres:

– Telenors kringkastingsvirksomhet har aldri vært i en situasjon med noen enerettsposisjoner, men har tvert i mot vært med på å sikre konkurranse i markeder med store internasjonale aktører, sier han.

Telenor synes det er et klokt trekk at Giske vil se nærmere på vertikal integrasjon i kringkastingssektoren. Vertikal integrasjon i denne sektoren betyr at en aktør er til stede i flere ledd i verdikjeden fra innholdsproduksjon fram til TV-seeren.

    Les også:

Til toppen