Gjelda skal betales, ekspansjonen fortsetter

Telenor satser alt på at det meste av Telenors delprivatisering blir en emisjon som i stor grad tilflyter selskapet og ikke staten. Pengene har konsernsjef Tormod Hermansen allerede disponert til betaling av gjeld og fortsatt ekspansjon.

Telenor satser alt på at det meste av Telenors delprivatisering blir en emisjon som i stor grad tilflyter selskapet og ikke staten. Pengene har konsernsjef Tormod Hermansen allerede disponert til betaling av gjeld og fortsatt ekspansjon.

Telenor kan handles på børs fra 4. desember. Slik lyder i alle fall meldingen fra Næringsdepartementet onsdag.

Konsernsjef Tormod Hermansen planlegger derfor allerede nå nedbetaling av noen milliarder kroner, euro, yen eller dollar i gjeld og nye oppkjøp. For ved børsnoteringen får også Telenor en ny og gylden mulighet til å skaffe seg nye eierandeler, nemlig ved å kunne betale med aksjer i eget selskap.

Endelig vedtak fra Nærings- og handelsdepartementet foreligger ennå ikke, men alt tyder på at så mye som 25 prosent av aksjekapitalen i Telenor skal selges fram mot 4. desember. Ifølge ekspedisjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet, Reier Søberg, vil staten beholde et eierskap i selskapet på 51 prosent i lang tid, noe som åpner for at Telenor kan benytte verdier for opptil 24 prosent av selskapet til å foreta ytterligere oppkjøp eller emisjoner for å skaffe seg ny kapital.

Noen slike fullmakter foreligger ikke i dag, men Søberg utelukker ikke at situasjonen kan oppstå senere, noe eieren vil måtte ta stilling til for hver sak. Han vil ikke si noe om det blir gitt fullmakter om dette i det kommende prospektet som publiseres i forbindelse med børsnoteringen.
Les om Telenors delprivatisering: Departementet bekrefter: På børs 4.desember

Hermansen sier at børsnoteringen vil påvirke investeringsagressiviteten. - Vi har innrettet oss slik at vi kan håndtere de mest presserende utfordringene vi har foran oss. Det er ingen tog som stanser og venter på Telenor, sier Hermansen, og gjør det dermed klart at selskapet kan tenke seg nye prosjekter, enten oppkjøp, eller som aktør i et konsortium.


Dersom børsnoteringen likevel ikke skulle bli noe av, sier Hermansen at veksttakten til neste år vil bli noe lavere, men sier at selskapet uansett har en komfortabel situasjon, børsnotering eller ikke.

Han avslørte under en presentasjon onsdag heller ingen endringer i Telenors partnersamarbeid, og bekreftet at selskapet vil følge dagens filosofi, som betyr British Telecom som hovedpartner, med andre lokale partnere i de ulike markedene selskapet opererer i.

Hermansen bekrefter også at Telenor vil jobbe hardt for å beholde A-ratingen, og benyttet anledningen til å kommentere Standard & Poors kommentaret til Telenors rating.

- Vi er ikke nedgradert. Det er uvanlig at selskapet kommenterer enkelselskapers rating. Vi har løpende kontakt med ratingbyråene.

Det er heller ingen planer om reduksjoner i antall ansatte som en følge av børsnoteringen, selv om Hermansen medgir at selskapet heretter forventer sterkt fokus fra markedet på resultatmarginer og kostnader.

Om børsnoteringen av en eller annen grunn ikke skulle gå, så har Telenor alternative muligheter ved å kunne selge seg ut av tyske Viag Interkom, irske Esat Digifone og aksjer i det greske mobilselskapet Cosmote, som tilsammen frigjør nesten 35 milliarder kroner. Det meste kan hentes fra Viag Interkom, der Telenors andel av UMTS-lisensen kommer på 7 milliarder kroner, mens Telenors 10 prosents andel kan selges til British Telecom innen utgangen av året med en gevinst på 8 milliarder kroner.

Til toppen